ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Գիտակրթական, մշակութային և սպորտային աջակցության ծրագրեր

Սպորտ

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում «Փարիզ 2024» օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու և վարկանիշային մրցաշարերին մասնակցելու նպատակով օլիմպիական խաղերի, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների հաղթողներին, մրցանակակիրներին, ինչպես նաև օլիմպիական խաղերում, աշխարհի առաջնություններում 4-8-րդ տեղերը գրաված մարզիկներին և օլիմպիական խաղերի ծրագրում ընդգրկված մարզաձևերի ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիչներին և բժիշկներին ու մերսողներին տրամադրվում է սպորտային նպաստ:

Սկսել

Ֆիզիկական զարգացման, առողջ ապրելակերպի նպատակով մինչև 18 տարեկան պատանիների և աղջիկների համար մանկապատանեկան մարզադպրոցներում ուսուցումն իրականացվում է անվճար: 

Սկսել

Անվանական թոշակ տրամադրվում է ՀՀ այն մարզիկներին, ինչպես նաև նրանց մարզիչներին, որոնք օլիմպիական, պարալիմպիկ, սուրդլիմպիկ մարզաձևերի և շախմատի ՀՀ հավաքական թիմերի կազմում օլիմպիական, պարալիմպիկ, սուրդլիմպիկ խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում և շախմատային օլիմպիադաներում ցուցաբերել են բարձր արդյունքներ: 

Մշակութային ժառանգություն

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է աջակցել թանգարանային ոլորտի կարևորագույն ուղղություններին՝ մշակութային ժառանգությունը հանրահռչակող ցուցադրությունների  կազմակերպմանը, ցուցահանդեսների կազմակերպման բնագավառում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմանը, թանգարանային մասնագետների վերապատրաստմանը։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր աշակերտ ուսումնական տարվա ընթացքում հնարավորություն ունի մեկ անգամ անվճար այցելելու մշակութային երեք հաստատություն՝ թանգարան, թատրոն, համերգասրահ։

Սկսել

Ծրագրով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունն աջակցում է թարգմանական աշխատանքներին, մշակութաբանական հետազոտություններին, գրականության և գրաքննադատության նախագծերին:

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է աշակերտներին ծանոթացնել արվեստագետների և նրանց ստեղծագործությունների հետ, անմիջական շփման արդյունքում հաստատել և ամրացնել երիտասարդների ու երաժշտարվեստի միջև կապը։ 

Սկսել

Ծրագրի իրականացման նպատակն է Հայաստանի և Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դրսևորումները, հնագիտական ժառանգությունը, հայկական ճարտարապետական ժառանգությունը ներկայացնող օտարալեզու գրականության հրատարակումը և այդ գրքերով արտասահմանյան գրադարանների համալրումը:

Սկսել

Ծրագիրը պետք է ներառի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության գործընթացի ընդլայնման և արդյունավետության բարձրացման բովանդակություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ՀՀ մարզերի և Երևանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների համար իրականացվում է «ԴասА» կրթամշակութային ծրագիրը, որի նպատակն է սովորողների շրջանում հետաքրքրություն և սեր առաջացնել դասական երաժշտության հանդեպ, նպաստելով պատանիների երաժշտական կրթությանը և երաժշտական ճաշակի ձևավորմանը:

Սկսել

Ծրագրերի շրջանակում հայտարարվելու են դրամաշնորհային մրցույթներ ստեղծագործական ծրագրերին աջակցություն ցուցաբերելու համար։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունն աջակցում է Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով լույս տեսնող, ինչպես նաև գրական և մշակութային պարբերականներին: 

Մասնագիտական կրթություն և վերապատրաստում

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն ամեն տարի կազմակերպում է սփյուռքահայ ուսուցիչների և տնօրենների վերապատրաստում:

Ուսանողական վարկեր և պետական աջակցության ծրագրեր

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում գիտաշխատողին ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվում գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրին գործուղելու դեպքում` գործուղման ճանապարհածախսը հոգալու նպատակով:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պետությունն ապահովում է զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, ծնողազուրկ և անապահով ընտանիքների 7-13 տարեկան երեխաների ամառային հանգիստը և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցումը:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվում գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագիր իրականացնող գիտական կազմակերպություններին և բուհերին՝ կազմակերպելու և անցկացնելու գիտական միջոցառումներ  և երիտասարդ գիտնականների դպրոց։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ՀՀ պետական և ոչ պետական հանրակրթական դպրոցների 1-4-րդ դասարանների սովորողների դասագրքերը տրամադրվում են անվճար։ 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակներում մրցույթով ընտրված կազմակերպությանը ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվում է տարեկան 100 միլիոն ՀՀ դրամ ֆինանսական աջակցություն:

Սկսել

ՀՀ  պետական բյուջեով ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական դպրոցներ գործուղված մանկավարժներին հատկացվում է դրամական օժանդակություն՝ տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում։ Փոխհատկացումները տրամադրվում են մարզպետարանների կողմից՝ եռամսյակային կտրվածքով։

Սկսել
Ծրագրի շրջանակներում պետությունը հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դիպլոմակիրներին տրամադրում է անվանական կրթաթոշակ։
Սկսել

Ծրագիրն նպատակն է աջակցել երիտասարդներին մասնակցելու միջազգային տարբեր միջոցառումներին, ներկայացնելու իրենց փորձն ու աշխատանքները, ինչպես նաև՝ ձեռք բերելու նոր գիտելիքներ և զարգացնելու իրենց կարողությունները։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակներում պետությունն ապահովում է սոցիալապես անապահով և սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ընտանիքների երեխաների դասագրքերի վճարների փոխհատուցումը։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցում է տրամադրվում մրցույթի արդյունքներով բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունված, ուսումնական տարվա արդյունքներով բարձր առաջադիմություն ունեցող սովորողներին։

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է ուսման վարձավճարի մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցում տրամադրել նախնական և միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սոցիալական որոշ խմբերում ընդգրկված ընտանիքների 1.5-5 տարեկան երեխաների համար նախադպրոցական կրթության ապահովվում՝ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում վարձու աշխատող հանդիսացող անձանց վճարված եկամտային հարկը ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով վերադարձվում է մեկ տարվա ընթացքում ֆիզիկական անձի աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով հաշվարկված եկամտային հարկի գումարի չափով։ 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պետական կրթաթոշակ է տրամադրվում ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կամ կազմակերպություններում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններով առկա ուսուցմամբ սովորողներին։

Այս էջը օգտակա՞ր էր