BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Առողջապահական աջակցություն

Հետազոտություններ և բուժօգնություն

Սկսել

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում արտահիվանդանոցային մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում։

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ 3 սահմանամերձ մարզերի կանանց մոտ կրծքագեղձի չարորակ նորագոյացությունների վաղ հայտնաբերումը և կանխարգելումը: 

Սկսել

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է ՀՀ տարածքում գործող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական կազմակերպություններում:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակներում անվճար հիմունքներով իրականացվում է տուբերկուլոզի ախտորոշում և բուժում, ՄԻԱՎ թեստավորում և ախտորոշում, ինչպես նաև դրական դեպքերի բուժում:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ՀՀ պետական մարմիններում, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի, գիտության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպություններում ներգրավված աշխատակիցները հնարավորություն ունեն օգտվելու առողջապահական փաթեթի շրջանակներում անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններից։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պոլիկլինիկաներում իրականցվում է 18 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի բնակչության առաջնային բժշկական օգնություն և սպասարկում։

Սկսել

Ծրագիրն ապահովում է բժշկական կազմակերպություններում արտահիվանդանոցային պայմաններում պացիենտի զննում և նախնական ախտորոշում, խորհրդատվությունների, անհետաձգելի բժշկական օգնության և վերակենդանացման միջոցառումների ցուցաբերում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է կյանքին  վտանգ  սպառնացող  կամ  անբուժելի հիվանդություն  ունեցող  պացիենտի և նրա ընտանիքի կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված բժշկական օգնություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է մինչև 18 տարեկան անձանց անվճար և արտոնյալ պայմաններով մատուցվող հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ։

Սկսել

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններից կարող են օգտվել բնակչության սոցիալապես անապահով  և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձինք:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պետության կողմից տրամադրվում են երաշխավորված անվճար պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում մատուցվող նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական ծառայություններ։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում շաքարային դիաբետի և զարկերակային գերճնշման կանխարգելման նպատակով իրականացվում է անվճար հետազոտում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է 30-60 տարեկան կանանց համար արգանդի վզիկի օնկոգինեկոլոգիական անվճար հետազոտություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է մինչև 18 տարեկան անձանց անվճար և արտոնյալ պայմաններով մատուցվող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ։

Սկսել

Ծրագրով բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում տրամադրվում են հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների հնարավորություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ապահովվում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով հեմոդիալիզային բժշկական օգնություն և սպասարկում: 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով թմրաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում դիսպանսերային (շարունակական) հսկողության կազմակերպում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է հաստատված չարորակ նորագոյացության ախտորոշման դեպքում պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմանների ապահովում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվում է վիրուսային հեպատիտ Ց-ով պացիենտներին անվճար տրամադրվող ուղղակի ազդող հակավիրուսային դեղերով բուժումը: 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի պետության կողմից անվճար պայմաններով տրամադրվում է անհետաձգելի հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում, ինչպես նաև հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային պայմաններում հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում: 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ըստ բժշկական ցուցումների` անկախ սոցիալական կամ հատուկ խմբերի ցանկում ընդգրկվածությունից բոլոր պացիենտներին տրամադրվում է Մվասի (Բևացիզումաբ) լուծույթ ներերակային 25մգ/մլ 16մլ» և «Մվասի (Բևացիզումաբ) լուծույթ ներերակային 25մգ/մլ 4մլ» դեղեր։

Սկսել

Կաթվածի անհետաձգելի վարման ծառայությունների կազմակերպման դեպքում իրականացվում է ներերակային թրոմբոլիտիկ թերապիա և/կամ մեխանիկական թրոմբէկտոմիա` հիմք ընդունելով պացիենտի մոտ գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածի կլինիկական նշանների դրսևորման ժամանակահատվածը և պացիենտի նյարդաբանական վիճակի գնահատման տվյալները: 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում կազմակերպվում է շտապ բժշկական օգնության, ինչպես նաև «Արտագնա անհետաձգելի բժշկական օգնության արագ արձագանքման» ծառայություն ՀՀ ամբողջ տարածքում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում I-III փուլի կրծքագեղձի քաղցկեղ ունեցող հիվանդներին տրամադրվում է տրաստուզումաբ դեղորայքը։

Սկսել

ՀՀ բուժհաստատություններում ներդրվել է «Կոլոռեկտալ քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման սքրինինգային փորձարարական ծրագիրը», որը նախատեսված է իրականացնել մինչև 2026 թվականը։

Health insurance and state order

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում կազմակերպվում է նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցվող աորտայի անևրիզմաների պատռվածքների և (կամ) շերտազատումների վիրահատություններ՝ ամբողջ բնակչության համար:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում անվճար կարգով սուր ինֆարկտի դեպքում իրականացվում է դեղապատ ստենտի տեղադրում, իսկ համավճարով՝ արտոնյալ պայմաններով, աորտա-կորոնար շունտավորում։ 

Սկսել

Պետական պատվերի միջոցով հնարավորություն է ընձեռնվում առողջապահության ոլորտի կազմակերպություններում օգտվելու պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններից։

Medicines and prescriptions

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է հիվանդների դեղորայքի արժեքի փոխհատուցում որոշ հիվանդությունների դեպքում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում առանձին սոցիալական կամ հատուկ խմբերի քաղաքացիներին հիվանդության դեպքում դեղերը հատկացվում են լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցմամբ։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ՀՀ-ում հաշվառված 0-22 տարիքային խմբի պացիենտներին ըստ պահանջարկի անվճար տրամադրվում են ինսուլինային անալոգներ։

Vaccinations

Սկսել

Ծրագրի շրջանակներում բնակչությանն առաջարկվում է պլանային և համաճարակաբանական ցուցումով պատվաստումներ: 

Staying healthy

Սկսել

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով օգտվել վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով տրամադրվող բժշկական օգնությունից և սպասարկումից։

Այս էջը օգտակա՞ր էր