BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Driving and transport

Including owning a car, trains, public transport & energy infrastructure

Buying and selling a car

Սկսել

Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման «Առանձնահատուկ» համարանիշերը արժեքով, տառերի և թվերի համադրությամբ տարբերվում են «Մեծ պահանջարկ ունեցող» համարանիշերից, և դրանց օգտագործման իրավունքը ստանալու համար կազմակերպվում է աճուրդ։

Սկսել

Ավտոմեքենայի մաքսազերծման համար կատարվող վճարումների չափը կարող ես հաշվարկել առցանց եղանակով։ Նկատի ունեցիր, որ հաշվարկը շատ մոտավոր է, և վերջնական մաքսային վճարը սահմանվում է մաքսային տեսուչի կողմից՝ համապատասխան դրույքաչափերով հաշվարկից հետո։

Սկսել

Ավտոմեքենայի բացթողումն իրականացվում է Գյումրիում գտնվող Հյուսիսային մաքսատանը։ Գործընթացին մասնակցելու համար հերթերից խուսափելու նպատակով հնարավոր է նախապես այց ամրագրել։ 

Սկսել

Ավտոմեքենայի մաքսազերծման ձևակերպումն իրականացվում է Գյումրիում գտնվող Հյուսիսային մաքսատանը։ Գործընթացին մասնակցելու համար հերթերից խուսափելու նպատակով հնարավոր է նախապես այց ամրագրել։ 

Սկսել

Ավտոմեքենան գնելուց, ներմուծելուց կամ վերասարքավորելուց հետո անհրաժեշտ է դիմել Ճանապարհային ոստիկանություն՝ դրա սեփականության իրավունքը պետականորեն գրանցելու համար։

Սկսել

Տրանսպորտային միջոցի մաքսային վճարը հնարավոր է հաշվարկել առցանց եղանակով։ Հաշվարկը շատ մոտավոր է, և վերջնական մաքսային վճարը սահմանվում է մաքսային տեսուչի կողմից համապատասխան դրույքաչափերով հաշվարկից հետո։

Սկսել

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցամատյանից քաղվածքները տրամադրվում են ՀՀ կառավարության և ՀՀ արդարադատության նախարարի համապատասխան կարգով և որոշումներով:

Traffic and road safety

Սկսել

Բոնուս–Մալուսը ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական վճարների զեղչերի (բոնուսների) և հավելավճարների (մալուսների) համակարգ է: Կախված քո ապահովագրական պատմությունից՝ ստանում ես Բոնուսային կամ Մալուսային դաս, ինչի հիման վրա էլ հաշվարկվում է ապահովագրավճարի չափը:

Սկսել

Ավտոմեքենան պետք է որոշակի պարբերականությամբ տեխնիկական զննություն անցնի։ Այդ պարբերականությունը կախված է ավտոմեքենայի տեսակից և թողարկման տարեթվից։

Սկսել

Ճանապարհային երթևեկության խախտումներ կատարելիս տուգանքների վերաբերյալ ծանուցումները հնարավոր է ստանալ էլեկտրոնային եղանակով, ինչի դեպքում տուգանքը կզեղչվի 20%-ով։ Դրա համար անհրաժեշտ է Ճանապարհային ոստիկանությանը տրամադրել գործող էլեկտրոնային փոստի հասցե, որին քաղաքացին ցանկանում է ստանալ կատարած խախտման և տուգանքի մասին ծանուցումը։

Սկսել

Այս հավելվածի միջոցով հնարավոր է ստանալ տեղեկություններ ՀՀ միջպետական և հանրապետական ճանապարհների վիճակի մասին։ 

 

Սկսել

Եթե ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել, ապա պետք է դրա մասին տեղեկացնել մեքենան սպասարկող ապահովագրական ընկերությանը և գրանցել պատահարը։ 

Սկսել

Ապահովագրական ծառայությունները մատուցվում են մասնավոր ընկերությունների կողմից, որոնցից յուրաքանչյուրն առաջարկում է ծառայությունների իր փաթեթն ու սակագները։ Իսկ ոլորտը վերահսկվում է Հայաստանի ապահովագրողների բյուրոյի կողմից։

 

Սկսել

Ճանապարհային երթևեկության կանոնները չպահպանելու դեպքում գործում են վարչական տուգանքներ, որոնց չափը և ձևը կախված են խախտման տեսակից։

Սկսել

Եթե ավտոմեքենայի սեփականատերն ես, սակայն իրավախախտումը կատարել է մեկ այլ անձ, ով տվյալ պահին վարել է քո ավտոմեքենան, ապա կարող ես ավտոմեքենան կցել վարորդի, և բալերը կպակասեն նրա միավորներից։

Սկսել

Թույլտվություն տրամադրվում է ՀՀ ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներով 36-44 տոննա ընդհանուր զանգվածով և (կամ) մեծ եզրաչափերով տրանսպորտային միջոցով բեռ փոխադրելու, իսկ հատուկ թույլտվություն՝ ՀՀ ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներով` 44 տոննա ընդհանուր զանգվածը կամ մեկ սռնու վրա ընկնող բեռնվածքը 11.5 տոննան գերազանցող ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցով չմասնատվող բեռ փոխադրելու համար:

Aviation and aviation safety

Սկսել

ՀՀ-ում օդանավերի աղմուկի սերտիֆիկատը տրվում է կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից սեփականատիրոջ կամ շահագործողի հայտի և տեղանքում ըստ աղմուկի օդանավի տեսակի հավաստագրի հիման վրա: 

Սկսել

ՀՀ-ում օդանավի տեխսպասարկման մասնագետին տրվում է ՓԱՐՏ-66 վկայական, որը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն։ 

Սկսել

ՀՀ-ում օտարերկրյա պետությունների կողմից տրված ավիացիոն մասնագետների վկայականների ճանաչումը, կասեցումը և դադարեցումը կատարվում է ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի սահմանած ընթացակարգով։

Սկսել

Ավիացիոն մասնագետի վկայականը փաստաթուղթ է, որը իրավունք է տալիս վկայական կրողին դրա մեջ նշված որակավորման նիշերին համապատասխան իրականացնել մասնագիտական գործառույթներ: Ավիացիոն մասնագետի մոտ վկայականի առկայությունը պարտադիր է մասնագիտական գործառույթն իրականացնելիս:

Սկսել

ՀՀ-ում գրանցված օդանավերը սպասարկվում և սերտիֆիկացվում են՝ համաձայն ԵԱՍԱ-ի ՓԱՐՏ-145 պահանջների։

Սկսել
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից Հայտատուին տրամադրվում է հավաստագիր և կանոնավոր օդային հաղորդակցություններ իրականացնող փոխադրողի նշանակում՝ կանոնավոր առևտրային օդային փոխադրումների իրականացման նպատակով
Սկսել
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից Հայտատուին տրամադրվում է օդանավ շահագործողի վկայական՝ առևտրային օդային հաղորդակցությունների իրականացման նպատակով։
Սկսել

Աերոդրոմների սերտիֆիկացում է համարվում գործառույթը, որի ընթացքում տեսական և գործնական եղանակներով ուսումնասիրվում է աերոդրոմի համապատասխանությունը Չիկագոյի կոնվենցիայիով սահմանված չափանիշերին և միջազգային ստանդարտներին:

Սկսել

Օդանավը ապագրանցելու համար օդանավի սեփականատերը հայտ է ներկայացնում Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե։ 

Սկսել

Օդանավը գրանցելու համար օդանավի սեփականատերը հայտ է ներկայացնում Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե։ 

Սկսել
Թռիչքային պիտանիության պահպանման կառավարման կազմակերպության վավերացման սերտիֆիկատի տրամադրում
Սկսել

Քաղաքացիական օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը տրվում է Գլխավոր Վարչության կողմից մինչև առաջին կամ հերթական նորոգումը` ոչ ավել, քան 3 օրացուցային տարի ժամկետով:

Սկսել
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից Հայտատուին տրամադրվում է թույլտվություն՝ ՀՀ տարածք, տարածքի ներսում և տարածքից դուրս երկու և ավելի ոչ կանոնավոր առևտրային օդային հաղորդակցությունների իրականացման նպատակով։

Trains and railways

Սկսել

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն իրականացնում է ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված` ՀՀ-ում հաշվառման ենթակա ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների ցանկում ընդգրկված տեխնիկայի հաշվառումը, պետհամարանիշի և տեխնիկական վկայագրի տրամադրումը։

Driving licence

Սկսել

Վարորդական վկայական ստանալու համար տեսական քննությունից հետո անհրաժեշտ է հանձնել նաև գործնական քննություն։

Սկսել

Վարորդական վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ է հանձնել որակավորման 2 քննություն՝ տեսական և գործնական։ 

Երբ արդեն տիրապետում ես ավտոմեքենա վարելու տեսական գիտելիքներին, անհրաժեշտ է հերթագրվել և հանձնել վարորդական տեսական քննություն։

Սկսել

Վարորդական վկայական ստանալու համար որևէ դիմում չի ներկայացվում․ անհրաժեշտ է 2 փուլով որակավորման քննություններ հանձնել՝

Երկրորդ՝ գործնական քննությունը հաջողությամբ հանձնելուց հետո անհրաժեշտ է մոտենալ հաշվառման քննական բաժնի աշխատակցին, ով կտրամադրի վարորդական վկայականը։ Իսկ վկայականի համար օգտագործվելու է այն լուսանկարը, որն արվել էր տեսական քննությունը հանձնելիս։

Վկայականը կորցնելու կամ գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում վարորդական վկայականի կրկնօրինակը ստանալու համար ևս անհրաժեշտ է այցելել նախընտրելի հաշվառման-քննական բաժին՝ նախապես այց ամրագրելով։

Public transport

Սկսել

ՀՀ-ում քաղաքային, մերձքաղաքային և միջքաղաքային ուղևորատար տրանսպորտի բոլոր տեսակներով` անկախ սեփականության ձևից (բացի տաքսուց), առանձին խմբերի քաղաքացիների երթևեկության արտոնությունները սահմանված են ՀՀ կառավարության որոշմամբ: 

Այս էջը օգտակա՞ր էր