ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Անշարժ գույք

Այդ թվում՝ առք և վաճառք, գույքահարկ, հիփոթեքային վարկեր և պետական աջակցության ծրագրեր

Բնակարաններ, տներ և հողատարածք

Սկսել

Անշարժ գույքի սեփականատերերի մասին տեղեկատվություն ունենալու համար անհրաժեշտ է ստանալ միասնական տեղեկանք, որում նշվում են տվյալ գույքի բոլոր սեփականատերերի տվյալները։ Բնակարանի հետ կապված գույքային իրավունքների նկատմամբ սահմանափակման կամ արգելանքի դեպքում տեղեկանքը այդ մասին նշում է պարունակում։

 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր տարի ՀՀ պետական բյուջեից գումար է հատկացվում սահմանամերձ 23 համայնքների 82 բնակավայրերի բնակիչներին բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի և ոռոգման ջրի սակագնի մասնակի փոխհատուցման և անշարժ գույքի հարկի ամբողջական փոխհատուցման համար։ 

Սկսել

Բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների ծրագրով սուբսիդավորվում է բնակարանի (բնակելի տան) վերանորոգման համար ներգրավված վարկերի տոկոսադրույքը վարկի գործողության ողջ ընթացքում՝ առավելագույնը 7 տարով։

Սուբսիդավորումը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել ֆիզիկապես։

Սկսել

Բնակարանի վաճառքի պայմանագիրը (անշարժ գույքի վաճառքի պայմանագիր) կնքվում է 2 գրավոր օրինակից` կողմերի ստորագրությամբ։

Պայմանագիրը ենթակա է հաստատման՝ Կադաստրի կոմիտեի կամ նոտարի կողմից։ 

Սկսել

Բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը կարող է կատարվել ցանկացած նոտարական գրասենյակում: Կնքվում է բնակարանի սեփականության իրավունքի փոխանցման պայմանագիր, որի վավերացման և նոտարի ծառայության համար անհրաժեշտ է վճարել։ 

Արդյունքում բնակարանի սեփականության վկայականը գնորդին տրամադրվում է նոտարական գրասենյակի միջոցով։  

Սկսել

Այս ծրագրի նպատակը երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային (բնակելի տան) խնդիրների հաղթահարման համար աջակցության տրամադրումն է։

Ծրագրի շահառուները կարող են պետության կողմից սուբսիդավորում ստանալ նաև բնակարանը երկրորդային շուկայից ձեռք բերելու դեպքում։

Սկսել

Բնակարանի վաճառքից հետո բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքը գնորդի անունով ձևակերպելու համար անհրաժեշտ է դիմել Կադաստրի կոմիտե։

Բնակարանի նկատմամբ (անշարժ գույք) սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը Կադաստրի կոմիտեում կարող է իրականացվել առցանց տարբերակով կամ ֆիզիկապես ներկայանալով։   

Սկսել

Նոտարի մոտ բնակարանի գնման իրավունքի ձեռքբերման պայմանագիրը կնքելուց հետո գնման իրավունքը գրանցվում է ՀՀ անշարժ գույքի գրանցման կադաստրի կոմիտեում: 

Դա կատարվում է տվյալ գույքը որպես այլ անձանց սեփականություն գրանցելը կամ գույքի վաճառքը միաժամանակ մեկից ավելի անձանց բացառելու համար։   

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում աջակցություն է տրամադրվում սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով հիփոթեքային վարկ ստացած շահառուին՝ պետական աջակցությունն ուղղելով հիփոթեքային վարկի ամենամսյա մայր գումարի և տոկոսագումարների մարմանը։

Սկսել

Բնակարանի ձեռքբերումը Կադաստրի պետական կոմիտեում իրականացնելու դեպքում կնքվում է Անշարժ գույքի վաճառքի պայմանագիր։


Անշարժ գույքի վաճառքի պայմանագիրը Կադաստրի կոմիտեում կնքվում է 2 գրավոր օրինակից և հաստատվում կողմերի ստորագրությամբ։

Սկսել

Կոմունալ վճարումները գազի, ջրի և էլեկտրաէներգիայի սպառման պարտադիր վճարներ են, որոնք կատարվում են յուրաքանչյուր ամիս` մինչև ամսի 20-ը։

Շինթույլտվություններ

Լիցենզիա ստանալու հայտ
Սկսել
Սկսել
Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր ռիսկայնության աստիճանի (IV կատեգորիայի) և բարձրագույն ռիսկայնության աստիճանի (V կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող շինարարության օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը ենթակա են պետական համալիր փորձաքննության:

Հիփոթեքային վարկ

Սկսել

Բանկում հիպոթեքային վարկի պայմանագիրը հաստատելուց հետո նոտարի մոտ կնքվում է բնակարանի գնման իրավունքի ձեռքբերման վերաբերյալ պայմանագիր։

Պայմանագիրը կնքել հնարավոր է միայն ֆիզիկապես նոտարի գրասենյակ կողմերի այցելության միջոցով։   

Այս էջը օգտակա՞ր էր