ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Անվտանգություն և պաշտպանություն

Այդ թվում՝ զինվորական ծառայություն և կիբերանվտանգություն

Զինվորական ծառայություն

Սկսել

Զինվորական հաշվառման նպատակը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը ՀՀ քաղաքացիների մասնակցության ապահովումն է:

Զինվորական հաշվառման ենթակա են՝

  • տվյալ տարվա ընթացքում 16 տարին լրացող արական սեռի քաղաքացիները,

  • սահմանված ժամկետում զինվորական հաշվառում չանցած քաղաքացիները,

  • ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած արական սեռի քաղաքացիները:


Օտարերկրյա պետությունում զինվորական հաշվառումն իրականացվում է տվյալ երկրում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի կողմից։

Սկսել

Զինվորական հաշվառման նպատակը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը ՀՀ քաղաքացիների մասնակցության ապահովումն է:

Զինվորական հաշվառման ենթակա են՝

  • տվյալ տարվա ընթացքում 16 տարին լրացող արական սեռի քաղաքացիները,

  • սահմանված ժամկետում զինվորական հաշվառում չանցած քաղաքացիները,

  • ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած արական սեռի քաղաքացիները:

Այս էջը օգտակա՞ր էր