ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Գործարարություն և արդյունաբերություն

Գրանցել անհատ ձեռնարկատեր (ԱՁ)

Անհատ ձեռնարկատերը բիզնեսի պետական գրանցման ամենատարածված տեսակներից է։ Լինելով անհատ ձեռնարկատեր՝ անձը կարող է շահույթ ստանալու նպատակով միայնակ զբաղվել տնտեսական գործունեությամբ։

Անհատ ձեռնարկատեր հնարավոր է գրանցել ինչպես առցանց եղանակով, այնպես էլ ֆիզիկապես։  Առցանց եղանակով ծառայությունն այժմ հասանելի է միայն նույնականացման քարտ և թվային ստորագրություն ունեցող անձանց։ Դրանք չունենալու դեպքում անհրաժեշտ է դիմել ֆիզիկապես։

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
Դիմելու տևողությունը
30 րոպե
Ծառայության արժեքը
3,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման տևողությունը
Անմիջապես

Ֆիզիկապես անհատ ձեռնարկատեր գրանցելու համար պետք է դիմել Իրավաբանական անձանց գրանցման ծառայությունների մատուցման ցանկացած կենտրոն և ներկայացնել․

  • անձնագիր կամ նույնականցման քարտ (ՀՀ քաղաքացի չլինելու դեպքում անձնագիրը պետք է ներկայացնել նոտարի հաստատմամբ հայերեն թարգմանությամբ),
  • պետական տուրքի վճարումը հավաստող կտրոն (վճարումը կատարվում է տեղում վճարային տերմինալի միջոցով)։

Փաստաթղթերը ներկայացնելուց և գործունեության տեսակն ընտրելուց հետո ԱՁ-ն անմիջապես գրանցվում է, իսկ գրանցման քաղվածքն ուղարկվում է ֆիզիկական անձի տրամադրած էլ․ փոստի հասցեին (ըստ նրա ցանկության՝ կարող է տրամադրվել նաև առձեռն)։ Քաղվածքում նշվում են ԱՁ-ի պետական հաշվառման համարը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), որը նրա նույնականացման կոդն է։     

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Հեռախոսահամար՝
(+374 33) 72- 67-63

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Հեռախոսահամար՝
(+374 10) 20-14-48 

Այս ծառայությունից հնարավոր է օգտվել նաև այլ եղանակներով։

Ծառայությունից տարբեր եղանակներով օգտվելիս կարող են տարբեր քանակությամբ ժամանակ և ռեսուրսներ պահանջվել։

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր