ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Աջակցության ծրագիր
Ընտանիք և երեխաներ

Ստանալ մայրության միանվագ նպաստ

Մայրության նպաստը նորածին երեխայի ծնողներին տրամադրվող միանվագ օգնություն է։ Այս նպաստի միջոցով հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում հատուցվում է առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով կորցրած աշխատավարձը (եկամուտը)։ Աշխատող կանանց մայրության նպաստը վճարում է գործատուն, իսկ չաշխատողներին՝ պետությունը։

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
ՀՀ քաղաքացիներ
Դիմելու տևողությունը
10-15 րոպե
Ծառայության արժեքը
Սահմանված չէ
Տրամադրման տևողությունը
Մեկ ամիս

Պետության կողմից մայրության նպաստ ստանալու համար անհրաժեշտ է այցելել միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային կենտրոն՝ ներկայացնելով՝

 • դիմում,
 • անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
 • հանրային ծառայությունների համարանիշ՝ սոցիալական քարտի համարը (նույնականացման քարտ ունենալու դեպքում պարտադիր չէ),
 • ծննդօգնության պետական հավաստագիրը (այն կտրամադրվի սպասարկող հիվանդանոցում),
 • ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ,
 • բանկային հաշվի համար։


Ուշադրություն

 • Մայրության նպաստը վճարվում է անկանխիկ եղանակով:
 • Նպաստը նշանակվում է, եթե դիմումը ներկայացվել է հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունքի՝ 140 օրվա ընթացքում:
 • Մայրության նպաստը տրամադրվում է դիմումից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում։
 • Վաղաժամ ծննդաբերության դեպքում միանվագ նպաստ տրամադրվում է նաև այն դեպքերում, երբ երեխան ծնվել է մահացած կամ մահացել է ծնվելուց հետո։

 

Ինքնուրույնաբար աշխատանքով ապահովված (ինքնազբաղ) մայրերի համար գործում են մայրության միանվագ նպաստ ստանալու այլ պայմաններ։

 

Ինքնուրույնաբար աշխատանքով ապահովված մայր լինելու դեպքում մայրության միանվագ նպաստ ստանալու համար անհրաժեշտ է այցելել միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային կենտրոն՝ ներկայացնելով՝

 • դիմում,
 • անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
 • հանրային ծառայությունների համարանիշ՝ սոցիալական քարտի համարը (նույնականացման քարտ ունենալու դեպքում պարտադիր չէ), 
 • անաշխատունակության թերթիկ,
 • տեղեկանք հարկային մարմնից՝ գործունեությունը դադարեցրած լինելու և նախորդող տարվա` օրենքով սահմանված եկամտային հարկի հաշվարկման մասին։

 

Ինչպե՞ս ստանալ մայրության նպաստը

 • Մայրության նպաստը տրամարդվում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի հիման վրա՝ գործունեության ժամանակավոր դադարեցմամբ։

 • Նպաստի հաշվարկի սկիզբը կհամարվի գործունեության դադարեցման օրը։ 

 • Այն կվճարվի սահմանված ժամկետի բոլոր օրացուցային օրերի համար, սակայն մինչև ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցումը (բացառությամբ ժամանակավոր դադարեցման)։

 • Մայրության նպաստի չափը որոշվում է սահմանված կարգով հաշվարկված միջին աշխատավարձի հիման վրա։ Ընդ որում՝ եթե միջին ամսական եկամուտը պակաս է ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50 տոկոսից, ապա մայրության նպաստը կհաշվարկվի նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50 տոկոսի հիման վրա:

 

Ինչպե՞ս է տրամադրվում նպաստը 

 • Նպաստը հաշվարկվում, նշանակվում կամ մերժվում է փաստաթղթերն ընդունելուց հետո մեկամսյա ժամկետում։

 • Նպաստը մերժելու դեպքում այդ որոշման մասին պատշաճ կերպով տեղեկացվում է դիմողին` նշելով պատճառները։

 • Նպաստը վճարվում է անկանխիկ` բանկային հաշվեհամարին փոխանցումով։

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր՝
09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր