ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց

Ստանալ հաշմանդամության նպաստ

Հաշմանդամության նպաստ նշանակվում է կենսաթոշակ ստանալու իրավունք չունեցող հաշմանդամություն ունեցողին, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխա ճանաչված անձին: 

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
ՀՀ և օտարերկյա քաղաքացիներ, փախստականներ
Դիմելու տևողությունը
15 րոպե
Ծառայության արժեքը
անվճար
Տրամադրման տևողությունը
3 աշխատանքային օր

ՀՀ-ում հաշմանդամության նպաստ ստանալու համար անհրաժեշտ է՝

  • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դիմել տարածքային կենտրոն ու ներկայացնել դիմում։


Դիմումին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • ՀՀ քաղաքացիների և երկքաղաքացիների համար՝ ՀՀ քաղաքացու անձնագիրը (մինչև 16 տարեկանների դեպքում` ծննդյան վկայականը) կամ ՀՀ քաղաքացու նույնականացման քարտը,
  • օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` ՀՀ օրենքով կամ միջազգային պայմանագրով սահմանված` ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը (կացության կարգավիճակը) հաստատող փաստաթուղթը,
  • փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձի համար` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը:
  • հաշմանդամություն ունեցող ճանաչելու մասին բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի տված բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման քաղվածքը

 

Հաշմանդամության նպաստը նշանակում, վճարումն ապահովում, նպաստի գործերը (փաստաթղթերը) հաշվառում և վարում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը՝ իր տարածքային բաժինների միջոցով։ 

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր՝
09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր