ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Կառավարում և ժողովրդավարություն

Այդ թվում՝ ընտրական իրավունք, իրավական նախագծեր, կոռուպցիայի մասին հաղորդագրություններ, բաց տվյալներ և տեղեկատվության հարցումներ

Դիմում-առաջարկ

Սկսել

Հանրագիրը պետական և տեղեկան մարմիններին ուղղված անհատական կամ կոլեկտիվ առաջարկություն է։ Հանրագրերի միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով հնարավոր է ներկայացնել անhատական կամ կոլեկտիվ հանրագիր, հետևել հանրագրի ընթացքին և հաղորդակցվել համապատասխան պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ պաշտոնատար անձի հետ։

Սկսել

Երևան քաղաքի բնակիչների հետ սերտ փոխգործակցություն ապահովելու և մասնակցային կառավարում իրականացնելու նպատակով Երևանի Քաղաքապետարանը նախաձեռնել է «Ակտիվ քաղաքացի» հարթակը։

Սկսել

Երևան քաղաքի բնակիչների հետ սերտ փոխգործակցություն ապահովելու և մասնակցային կառավարում իրականացնելու նպատակով Երևանի Քաղաքապետարանը նախաձեռնել է «Ակտիվ քաղաքացի» հարթակը։

Բաց տվյալներ

Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները բաց են համընդհանուր ծանոթացման համար: Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենները տրամադրվում են «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափով պետական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո։
Սկսել

Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները բաց են համընդհանուր ծանոթացման համար: Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները և գրանցված իրավաբանական անձանց կանոնադրությունները հասանելի են տեղեկատվական համակարգի միջոցով գործակալության պաշտոնական կայքից` օրենքով նախատեսված դեպքում պետական տուրքը վճարելու պայմանով: 

Տեղեկատվության ազատություն

Սկսել

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ծանոթանալու իր փնտրած տեղեկությանը և դա ստանալու նպատակով հարցմամբ դիմելու տեղեկատվություն տնօրինողին և ստանալու այդ տեղեկությունը։

Այս էջը օգտակա՞ր էր