ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Աջակցության ծրագիր
Սփյուռք

Դիմել վերաինտեգրմանն ուղղված առաջնային աջակցության պետական ծրագրին

ՀՀ վերադարձող  քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղղված առաջնային աջակցության պետական ծրագրի նպատակն է առաջնային օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին՝ հետագայում նրանց լիարժեք և կայուն վերաինտեգրումը ապահովելու նպատակով։

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։

Ծրագրի մասին

 

ՀՀ վերադարձող  քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղղված առաջնային աջակցության պետական ծրագրի նպատակն է առաջնային օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին՝ հետագայում նրանց լիարժեք և կայուն վերաինտեգրումը ապահովելու նպատակով։

 

Ովքե՞ր կարող են դիմել

 

Ծրագիրը բաղկացած է երկու բաղադրիչից՝ տեղեկատվական աջակցության տրամադրում և կարիքներին համապատասխան ուղղորդում, ինչպես նաև կացարանով ապահովում։ Ծրագրի առաջին բաղադրիչը վերաբերում է հավասարապես հարկադիր և կամավոր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին։

 

Ծրագրի երկրորդ բաղադրիչի հիմնական թիրախային խումբը հարկադիր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներն են, այդ թվում՝

 

  • հետընդունման (ռեադմիսիոն) համաձայնագրերի շրջանակներում վերադարձողները,
  • օտարերկրյա պետություններից արտաքսված կամ վտարված ՀՀ քաղաքացիները:

 

Ծրագրի երկրորդ բաղադրիչի շահառու կարող են դառնալ առնվազն մեկ տարի արտերկրում բնակվելուց հետո ՀՀ հարկադիր, իսկ առանձին դեպքերում` նաև կամավոր վերադարձած այն քաղաքացիները, ովքեր վերադարձից հետո առավելագույնը երեք ամսվա ընթացքում դիմում են ծրագրին՝ աջակցություն ստանալու նպատակով, և ՀՀ-ում չունեն սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն:

 

Ծրագրի շրջանակներում երկրորդ բաղադրիչի համար աջակցություն ստանալու հարցում կարող են դիմել կամավոր վերադարձած այն ՀՀ քաղաքացիները, ովքեր բավարարում են արտերկրում բնակվելու և վերադարձից հետո սահմանված ժամանակահատվածում ծրագրին դիմելու համար նախատեսված պայմաններին և միևնույն ժամանակ համապատասխանում են հետևյալ խոցելի խմբերից առնվազն մեկին՝

 

  • բազմազավակ ընտանիք (4 և ավելի երեխաներ ունեցող).
  • հաշմանդամություն ունեցող անձինք:
 

Դիմելու կարգ

 

Փոխհատուցում ստանալու համար ՀՀ ինչպես հարկադիր, այնպես էլ կամավոր վերադարձած անձը, իսկ ընտանիքի առկայության դեպքում՝ ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը, դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն (հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Կ. Ուլնեցու 31/3) ։

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

  • Դիմում
  • դիմողի և նրա ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
  • վերադարձի վկայական,
  • դատարանի կամ վարչական մարմնի կողմից արտաքսման կամ վտարման վերաբերյալ որոշումները,
  • լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնցով հնարավոր է տեղեկություններ ստանալ արտերկրում գտնվելու և ՀՀ վերադարձի ժամկետների, հաշմանդամության կարգ ունենալու, բազմազավակ լինելու մասին և այլն։

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

 

ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն, Վերադարձի և վերաինտեգրման բաժին (հեռ․ + 374 60 275-018)։

«Հայաստան վերադարձած անձանց վերաինտեգրման ուղեցույց»

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020, +(374) 10-58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` + 374 10 54-69-14, + 374 10 54-69-12
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր