ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Գործարարություն և արդյունաբերություն

Քաղվածքների տրամադրում պետական միասնական գրանցամատյանից (իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր)

Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները բաց են համընդհանուր ծանոթացման համար: Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենները տրամադրվում են «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափով պետական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո։
Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
Իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր և ֆիզիկական անձ
Դիմելու տևողությունը
10 - 15 րոպե
Ծառայության արժեքը
3,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման տևողությունը
5 աշխատանքային օր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Անձը քաղվածք ստանալու համար ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն է ներկայացնում`
1)     դիմում, որում նշվում է դիմողի անունը, ազգանունը (հայրանունը), բնակության վայրը, հեռախոսահամարը (դրա առկայության դեպքում)
2)     անձը հաստատող փաստաթուղթը (անձնագիր, նույնականացման քարտ)
3)    պետական տուրքի վճարման անդորրագիր` քաղվածքի տրամադրման համար
4)    եթե լիազորված անձ է` լիազորագիրը անձնագրերի պատճենների հետ

Ժամկետներ

Դիմողը` դիմումը գործակալություն մուտքագրելու օրվանից հետո, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է ստանալ պատասխանը` 4-րդ կամ 5-րդ աշխատանքային օրը ժամը 10.00-ից սկսած:
Այն դեպքում, երբ դիմողի հետ կնքվում է քաղվածքի տրամադրման վճարովի ծառայության մատուցման պայմանագիր, դիմումը գործակալություն  մուտք լինելու պահից` քաղվածքը տրամադրվում է նույն աշխատանքային օրվա ըւնթացքում

Վճարման չափը

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ
 
· Նպատակը
Քաղվածքների տրամադրում` մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ
 
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
· Վճարման չափը
3,000 ՀՀ դրամ
· ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը
900005016499
 
ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
· Նպատակը
1.Քաղվածքների տրամադրում նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
· Վճարման չափը
8,000 ՀՀ դրամ
· ՀՀ արդարադատության նախարարության արտաբյուջեի հաշվի համարը
900013194049 

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

Քաղվածքի տրամադրման մերժելու հիմք է հանդիսանում
1.անհրաժեշտ պետական տուրքի վճարման անդորրագրի բացակայությունը (երբ անձը հրաժարվում է վճարում կատարել)

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր