ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Ընտանիք և երեխաներ

Դիմել երեխաների աջակցության կենտրոն

Ցերեկային կենտրոնում երեխայի խնամքը տրամադրվում է նրա՝ գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան: Կենտրոնը կազմակերպում է սոցիալական ներառմանն ուղղված՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ միջոցառումներ:

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
Դիմելու տևողությունը
10-15 րոպե

Երեխաների աջակցության կենտրոններում տրամադրվում են հետևյալ ծառայությունները․

 • սնունդ (օրական մեկ անգամ),
 • սոցիալ-հոգեբանական օգնություն,
 • իրավական խորհրդատվություն,
 • ուսումնադաստիարակչական ծառայություններ,
 • մասնագիտական կողմնորոշում,
 • արվեստի միջոցով թերապիա,
 • օկուպացիոն թերապիա (շտկիչ վարժանքներով թերապիա): 

Խնամքի տրամադրման պայմանները

Կենտրոնում խնամք տրամադրելու համար երեխայի ծնողը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչն անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով գրավոր դիմումը ներկայացնում է կենտրոնին:

Պահանջվող փաստաթղթերը

Երեխային աջակցման կենտրոն գրանցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը․
 • դիմում,
  երեխայի ծննդյան վկայական կամ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
 • կացության քարտ (օտարերկրա քաղաքացիների դեպքում),
 • երեխայի առողջական վիճակի մասին բժշկական եզրակացություն,
 • հաշմանդամության մասին տեղեկանք։
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383
Ծառայության աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր