ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Ընտանիք և երեխաներ

Դիմել բեռնաթափման և կանխարգելման ծրագրին մասնակցելու համար

ՀՀ-ում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաներին կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելու, ինչպես նաև նրանց մուտքը սահմանափակելու հետ կապված ծառայությունները տրամադրվում են հատուկ ծրագրերի շրջանակներում։ 

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
ՀՀ քաղաքացիներ
Դիմելու տևողությունը
10-15 րոպե

Ծրագրի նպատակը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի խնամքի և դաստիարակության ապահովումն է ընտանիքում: 

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզերում, հասարակական կազմակերպության կողմից` ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ: 


Դիմելու համար անհրաժեշտ է՝ 

  • բավարարել օրենքով սահմանված պահանջներին,
  • անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցովդիմել բնակության վայրի՝ ՀՀ մարզպետարան կամ
  • դիմել ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությանը, որը կներկայացնի դիմումն իր կողմից։


Ծրագրին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լինել՝

  • ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված ցանկերի հաստատություններում խնամվող երեխա կամ նրա ընտանիքի անդամ,

  • կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքի երեխա, ում ծնողները (կամ միակ ծնողը կամ օրինական ներկայացուցիչը) դիմել են երեխային հաստատություն տեղավորելու համար,

  • երեխա, ով հաստատությունից վերադարձել է ընտանիք և անհատական սոցիալական ծրագրի մոնիթորինգի արդյունքների համաձայն կարիք ունի ստանալու սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման ծառայություններ, որոնց մատուցման տևողությունը մինչև 12 ամիս է:


Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝

  • Հաստատությունում խնամվող երեխայի տվյալները փոխանցվում են հաստատությունից, ուստի փաստաթղթերի ցանկի անհրաժեշտություն դիմողից չկա:
  • Ընտանիքում գտնվող երեխաների դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն դիմումը։


Հաստատությունների ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 743-Ն որոշմամբ։ 

Հղում օրենսդրությանը՝

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 743-Ն որոշում

 

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383
Ծառայության աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր