ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Քաղաքացիություն, նույնականացում և կացության կարգավիճակ

Դադարեցնել ՀՀ քաղաքացիությունը արտասահմանում

Անձը կարող է դադարեցնել ՀՀ քաղաքացիությունը իր իսկ որոշման հիման վրա։ ՀՀ քաղաքացիությունը օտարերկրյա պետությունում դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է ֆիզիկապես դիմել տվյալ երկրի ՀՀ դեսպանություն կամ հյուպատոսական ներկայացուցչություն՝ ներկայացնելով պահանջվող համապատասխան փաստաթղթերը։

Ծառայությունից կարող ես օգտվել ֆիզիկապես՝ նախապես այց ամրագրելով։
Ո՞վ կարող է դիմել
ՀՀ քաղաքացիները
Դիմելու տևողությունը
20 րոպե
Ծառայության արժեքը
25,000 դրամ
Տրամադրման տևողությունը
6 ամիս

Այց ամրագրելիս անհրաժեշտ է նշել այն անձի տվյալները, ով անձամբ ներկայանալու է ընդունելության: Յուրաքանչյուր այցելուի համար անկախ տարիքից անհրաժեշտ է կատարել անհատական հերթագրում։Առցանց հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է՝

 • նույնականացումից հետո «Դիմորդի էջ»-ում լրացնել պահանջվող տվյալները (անունն ու ազգանունն անհրաժեշտ է լրացնել հայատառ, ինչպես գրված է անձնագրում) և սեղմել «Հաջորդ էջ» կոճակը,

 • «Հերթագրում ծառայություն ստանալու համար» էջում ընտրել գտնվելու երկիրը և հասանելի օրերից ու ժամերից նշել ամենահարմար տարբերակը։


Նախատեսված այցի օրը և ժամին անհրաժեշտ է այցելել ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություն՝ ներկայացնելով պահանջվող փաստաթղթերը։Պահանջվող փաստաթղթեր

Մինչև 18 տարեկան անձինք ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար պետք է ներկայացնեն՝
 • դիմում-հարցաթերթ,

 • երեխայի ՀՀ վավեր անձնագիրը և դրա պատճենը,

 • երեխայի ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը

 • դիմող ծնողի վավեր անձնագիրը և դրա պատճենը,

 • 35x45 մմ չափի 6 գունավոր նույնական լուսանկար,

 • ծնողների ամուսնության կամ հայրության ճանաչման վկայականը կամ միայնակ մայր լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթը և դրա պատճենը,

 • պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը  (վճարումը կատարվում է օնլայն՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով):

Ընդ որում՝ որոշ դեպքերում կարող են անձից պահանջվել հավելյալ փաստաթղթեր, մասնավորապես՝

Եթե անձը 14-18 տարեկան է, ապա՝

 • իր գրավոր համաձայնություն քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ։

Եթե երեխայի ծնողներից մեկը ՀՀ քաղաքացի է՝

 • մյուս ծնողի համաձայնությունը և անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը։ Ընդ որում՝  ծնողի կողմից համաձայնությունը անձամբ ներկայացնելու անհնարինության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նրա համաձայնության՝ օրենքով սահմանված կարգով կատարված և հաստատված հայերեն թարգմանությունը։

Եթե երեխան ունի նաև այլ երկրի քաղաքացիություն՝

 • տվյալ երկրի իրավասու մարմնի կողմից տրված վավեր անձնագիրը և դրա պատճենը։

Եթե երեխան չունի այլ երկրի քաղաքացիություն՝

 • օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից տրված տեղեկանք այդ երկրի  քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավական հնարավորության մասին, և դրա՝ նոտարական կարգով կատարված և վավերացված հայերեն թարգմանությունը։

 

 

18 տարին լրացած անձինք ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար պետք է ներկայացնեն՝
 • դիմում-հարցաթերթ,

 • վավեր անձնագիր և դրա պատճենը,

 • 35 x 45 մմ չափի 6 գունավոր նույնական լուսանկար (առավելագույնը 6 ամիս վաղեմության),

 • ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը,

 • պետական տուրքի վճարման անդորրագիր (վճարումը կատարվում է օնլայն՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով):

Ընդ որում՝ որոշ դեպքերում կարող են անձից պահանջվել հավելյալ փաստաթղթեր, մասնավորապես՝

Եթե անձը ամուսնացած է, ապա՝

 • ամուսնության վկայականը և դրա պատճենը։

Եթե անձն ունի երեխա, ապա՝

 • երեխայի ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը։


Եթե անձը զինապարտ է (18-55 տարեկան արական սեռի քաղաքացիներ), ապա՝

 • զինվորական գրքույկը։

Եթե անձն ունի նաև այլ երկրի քաղաքացիություն, ապա՝

 • այդ երկրի իրավասու մարմնի կողմից տրված վավեր անձնագիր և դրա՝ նոտարական կարգով կատարված և վավերացված հայերեն թարգմանությունը։

Եթե անձը չունի այլ երկրի քաղաքացիություն, ապա՝

 • օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից տրված տեղեկանք այդ երկրի  քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավական հնարավորության մասին, և դրա՝ նոտարական կարգով կատարված և վավերացված հայերեն թարգմանությունը։Վճարման չափը և կարգը

ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է վճարել 25,000 դրամ։ Վճարումը կարելի է կատարել Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։Տրամադրման ժամկետը

ՀՀ քաղաքացիության դադարեցման գործընթացը տևում է 6 ամիս։Հղում օրենսդրությանը

Ծառայությունը կազմվել է՝ համաձայն «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքի։

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020,
+(374) 10 585980,
Viber:+(374) 41 585980
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +(374) 60 620000,
WhatsApp, Viber: +(374) 55 620111
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր