ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Ընտանիք և երեխաներ

Որդեգրել երեխա

Որդեգրման պետական գրանցում կատարում է ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունը։ 

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
Ծառայության արժեքը
մինչև 30,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման տևողությունը
Նույն աշխատանքային օրը

Գրանցելու համար անհրաժեշտ է ՝

 • ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն (ՔԿԱԳ, տարածված է նաև ռուսերեն տերմինը՝ ЗАГС) ներկայացնել դիմում,
 • հավաքագրել ու ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 


Որդեգրման պետական գրանցման համար հիմք է դատարանի՝ որդեգրման մասին օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ 

 • որդեգրողի (որդեգրողների) անձը հաստատող փաստաթղթերը (պատճենները),

 • դատարանի՝ որդեգրման մասին օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը,

 • երեխայի ծննդյան ակտային գրանցման տեղեկանքը կամ ծննդի պետական վկայականը,

 • դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթը, եթե դիմումը ներկայացվում է լիազորված անձի միջոցով,

 • դիմում։


Դիմումին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ 

 • որդեգրողի (որդեգրողների) անունը, ազգանունը, հայրանունը, սեռը, ծննդյան թիվը և վայրը, քաղաքացիությունը, ազգությունը՝ ըստ ցանկության,

 • որդեգրողի (որդեգրողների) բնակության վայրը,

 • որդեգրողի (որդեգրողների) անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալները (սերիա, երբ և ում կողմից է տրվել),

 • որդեգրողի (որդեգրողների) ամուսնության գրանցման վայրը և ժամանակը՝ առկայության դեպքում,

 • լիազորած անձի անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալները (սերիա, երբ և ում կողմից է տրվել),

 • երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը մինչև որդեգրումը և որդեգրումից հետո,

 • որդեգրման մասին վճիռ կայացրած դատարանի անվանումը, վճռի կայացման ժամանակը և համարը,

 • երեխայի ծննդյան ակտային գրանցման վայրը, ժամանակը և համարը,

 • անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:

 

Վճարման չափը և կարգը՝

Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից երեխայի որդեգրում գրանցելու համար բազային տուրքի երեսնապատիկի չափով։ 

Տրամադրման ժամկետը՝

Որդեգրման պետական վկայականը դիմումատուին տրվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ դիմումատուի կողմից տրամադրած էլեկտրոնային փոստի միջոցով կամ թղթային կրիչի վրա։


Հղում օրենսդրությանը՝

 • «Երեխայի որդեգրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենք 
 • «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք 
Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր