ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Գյուղատնտեսություն և շրջակա միջավայր

Թափոնների պետական կադաստրի վարման և ռեեստրային գրանցման ծառայություն

Թափոնների գոյացման, վերամշակման ու օգտահանման օբյեկտների, թափոնների հեռացման վայրերի, թափոնների և դրանց օգտահանման ու վնասազերծման տեխնալոգիաների վերաբերյալ տվյալների տրամադրում։
Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
Իրավաբանական անձ և ֆիզիկական անձ
Դիմելու տևողությունը
15 րոպե
Ծառայության արժեքը
Անվճար
Տրամադրման տևողությունը
Մինչև 30 օր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը`

1. Ուղեկցող նամակ,
2. «Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստրային գրանցման» հաշվետվություն և հաշվետվության կետերով պահանջվող կից փաստաթղթեր։
3. «Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման» թերթիկ և թերթիկի կետերով պահանջվող կից փաստաթղթեր։

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09։00-18։00
Հեռախոսահամար` +374 11 818 559
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00-18:00
Հեռախոսահամար` +374 11 818 559
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր