ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Կենսաթոշակ

Ստանալ զինհաշմանդամներին և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին միանվագ հատուցում

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է զինծառայության ընթացքում վնասվածք ստանալու կամ հիվանդություն ձեռք բերելու հետևանքով հաշմանդամություն ստացած զինծառայող­ների, զոհ­ված զինծա­ռայողների ընտանիքների դրամական աջակցու­թյունների, ինչպես նաև զոհ­ված զինծառայողների հուղար­կավորության, գերեզմանի բա­րեկարգ­ման, տա­պանա­քարի պատ­րաստման և տե­ղադրման հետ կապ­ված ծախսերի հատուցում։

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։

Ծրագրի մասին

 

Ծրագրի նպատակը՝ զինծառայության ընթացքում վնասվածք ստանալու կամ հիվանդություն ձեռք բերելու հետևանքով հաշմանդամություն ստացած զինծառայող­ներին, զոհ­ված (մահացած) զինծա­ռայողների ընտանիքներին դրամական աջակցու­թյունների, ինչպես նաև զոհ­ված (մահացած) զինծա­ռայողների հուղար­կավորության, գերեզմանի բա­րեկարգ­ման, տա­պանա­քարի պատ­րաստման և տե­ղադրման հետ կապ­ված ծախսերի հատուցման տրամադրումն է:

 

Ծրագրի շրջանակներում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և չափերով աջակցության և հատուցման միանվագ գումարները տրամադրվում են ՀՀ աշխա­տանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով:

 

Ովքե՞ր կարող են դիմել

 

Ծրագրի շահառու կարող են դառնալ.

 

 • Զինհաշմանդամները,
 • Զոհված (մահացած), անհայտ կորած և դատական կարգով մահացած ճանաչված զինծա­ռայողների ծնողները, ամուսինը և զավակները:

 

Դիմելու կարգ

 

Զինհաշմանդամները կամ զոհված (մահացած), անհայտ կորած և դատական կարգով մահացած ճանաչված զինծա­ռայողների ընտանիքների անդամները (կամ սահման­ված կարգով զիազորված անձինք) դիմումը և անհրաժեշտ փաս­տաթղթերը պետք է անձամբ ներկայացնեն ՀՀ ՊՆ զինծառայողների սոցիալական պաշտպա­նության վարչություն կամ ուղարկեն ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման տարածքային ստորաբա­ժանումների, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով:

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

Զինհաշմանդամներին դիմումին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել.

 

 • Բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված տեղեկանքը,
 • ՀՀ ՊՆ կենտրոնական ռազմաբժշկական փորձաքննական կենտրոնի եզրակացությունը,
 • զինհաշմանդամի անձնագիրը (կամ նույնականացման քար­տը), սոցիալական քարտը (հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը),
 • անձնագրային բաժնից` զինհաշմանդամի բնակության հաշվառման վայրի վերաբերյալ տեղեկանք` տրված բնակչության պետական ռեգիստրի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից։

 

Զոհված (մահացած), անհայտ կորած և դատական կարգով մահացած ճանաչված զինծա­ռայողների ընտանիքների անդամներին անհարժեշտ է ներկայացնել զինծառայողի՝

 

 • Մահվան վկայականը կամ անհայտ բացակայող կամ մահացած  ճանաչելու վերաբերյալ դատարանի վճիռ,
 • ծննդյան վկայականը,
 • ամուսնության վկայականը,
 • ծնողների ամուսնության վկայականը,
 • երեխաների ծննդյան վկայականները,
 • ծնողների, կնոջ (ամուսնու), չափահաս զավակների անձնագրերը (կամ նույնականացման քար­տերը), հանրային ծառայությունների համարանիշները (սոց.քարտ),
 • ընտանիքի մահացած անդամների մահվան վկայականները,
 • անձնագրային բաժնից` բնակության հաշվառման վայրի վերաբերյալ տեղեկանք` տրված բնակչության պե­տական ռեգիստրի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից (ընտանիքի բոլոր ան­դամների վերա­բերյալ` զոհվածի ծնողներ, կին (ամուսին), զավակներ),
 • հուղարկավորման վայրից տեղեկանք,
 • այլ փաստաթղթեր (ամուսնալուծության վկայական, հայրության ճանաչման վկայական, պահեստազորից զորակոչելու վերաբերյալ Զինկոմիսարիատի տեղեկանք և այլն):

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ


ՀՀ ՊՆ ԶՍՊ վարչություն ՝ 
հեռ.  + 374 10  28 10 80,  + 374 10  20 09 51։
էլ. փոստի հասցե՝ [email protected]։
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020, +(374) 10-58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +374 10 294430, +374 10 294699
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր