ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Աջակցության ծրագիր
հունիսի 18, 2024

Բնակարանի ձեռքբերման աջակցություն ԼՂ-ից տեղահանվածներին

Հայաստանի Հանրապետությունում ԼՂ-ից տեղահանված անձանց երկարաժամկետ բնակության պայմաններ ստեղծելու նպատակով մեկնարկել է Կառավարության՝ ԼՂ-ից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը։ Աջակցության ծրագրին դիմելու կարգը կհաստատվի մինչև 2024 թվականի հունիսի 15-ը։

ԼՂ-ից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցությունը կարող է տրամադրվել հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով․

  • բնակարանի (կառուցվող շենքից բնակարան գնելու իրավունքի) կամ անհատական բնակելի տան ձեռքբերման հավաստագրի տրամադրում,

  • անհատական բնակելի տան կառուցման հավաստագրի տրամադրում,

  • գործող հիփոթեքային վարկի մարման աջակցություն։


Հավաստագրերի արժեքը ամեն ընտանիքի համար մեկ անդամի հաշվով կազմում է`

  • 5 մլն դրամ, եթե ձեռք բերեք կամ կառուցեք տունը/բնակարանը 242 քաղաքային և գյուղական բնակավայրերից որևէ մեկում (ՀՀ առանձին բնակավայրերի ցանկի հավելված 1),

  • 4 մլն դրամ, եթե ձեռք բերեք կամ կառուցեք տունը/բնակարանը  թվով 148 քաղաքային և գյուղական բնակավայրերից որևէ մեկում (ՀՀ առանձին բնակավայրերի ցանկի հավելված 2),

  • 3 մլն դրամ՝ մնացած բոլոր բնակավայրերում՝ բացի Երևանի 1-ին և 2-րդ գոտու,

  • 2 մլն դրամ, եթե արդեն ունեք հիփոթեք, բացառությամբ՝ Երևանի 1-ին և 2-րդ գոտում գտնվող գույքի։


Ծրագրից օգտվելու պայմաններն ու այլ մանրամասներ ներկայացված են աջակցության ծրագրի էջում։

Այս էջը օգտակա՞ր էր