BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Work and Employment

Հաշվել վերջնահաշվարկի չափը աշխատանքից ազատվելիս

Վերջնահաշվարկը աշխատանքի ընթացքում չօգտագործված արձակուրդների վճարն է, որը տրվում է աշխատողին աշխատանքից դուրս գալուց հետո։

You will be taken to the service provider’s website, it will open in a new tab.
Who can apply?
ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
Filiing duration
2 րոպե
Service cost
Անվճար
Processing duration
1 րոպե

Վերջնահաշվարկը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է․

  • այցելել triple-c.am,
  • էկրանի ձախ անկյունում սեղմել «Հաշվիչներ» բաժինը,
  • ընտրել «Վերջնահաշվարկի հաշվիչ» պատուհանը,
  • մուտքագրել անհրաժեշտ տվյալները,
  • սեղմել «Հաշվել» կոճակը։
Technical support

Working hours: 09:00-18:00
Phone: +(374) 10 565383

For general issues

Working hours: 09:00-18:00
Phone: +(374) 10 565383

Service provided by
Ministry of Labor and Social Affairs of RA
Այս էջը օգտակա՞ր էր