BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Real estate and land

Գրանցել բնակարանի սեփականության իրավունքը Կադաստրի կոմիտեում

Բնակարանի վաճառքից հետո բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքը գնորդի անունով ձևակերպելու համար անհրաժեշտ է դիմել Կադաստրի կոմիտե։

Բնակարանի նկատմամբ (անշարժ գույք) սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը Կադաստրի կոմիտեում կարող է իրականացվել առցանց տարբերակով կամ ֆիզիկապես ներկայանալով։   

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ և այլ երկրների քաղաքացիներ
Filiing duration
Մինչև 30 րոպե
Processing duration
4 աշխատանքային օր

Բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար ֆիզիկապես գնորդը և վաճառողը պետք է դիմում ներկայացնեն Կադաստրի կոմիտեի ցանկացած սպասարկման գրասենյակում (անկախ գույքի գտնվելու վայրից)։

Անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

  • անձը հաստատող փաստաթղթեր (լիազորված անձանց դեպքում՝ նաև լիազորագրեր),
  • բնակարանի վաճառքի պայմանագիրը,
  • բնակարանի արժեքի վճարման անդորրագիրը,
  • սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար կատարված վճարման անդորրագիրը։

 

Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը կատարվում է պետական գրանցման դիմումը ներկայացվելուց հետո 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

Դիմողի ցանկությամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, փոփոխման, փոխանցման պետական գրանցումը կարող է կատարվել նաև արագացված կարգով, որի դեպքում  սահմանված վճարները բազմապատկվում են հետևյալ գործակիցներով.

  • պետական գրանցման դիմումը ներկայացվելու օրվանից 3-րդ աշխատանքային օրը պետական գրանցում կատարելու դեպքում` 2 գործակցով.
  • պետական գրանցման դիմումը ներկայացվելու օրվանից 2-րդ աշխատանքային օրը պետական գրանցում կատարելու դեպքում` 3 գործակցով.
  • դիմումը ներկայացնելու օրը` աշխատանքային երկու ժամվա ընթացքում պետական գրանցում կատարելու դեպքում` 6 գործակցով:


Ներկայացված դիմումը և կից փաստաթղթերը մուտքագրվում են դիմողի ներկայությամբ և գրանցվում են դիմումների հաշվառման մատյանում, որից հետո դիմողին տրամադրվում է ստացական՝ նշելով դիմումի մուտքագրման օրը, ժամը, րոպեն, մուտքի համարը, դիմողի տվյալները, դիմումով ներկայացվող պահանջը և դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկը:

Դիմողին տրամադրվում է դիմումի մուտքագրման «բանալի» և գաղտնաբառ, որոնցով նա հնարավորություն ունի կոմիտեի պաշտոնական կայքէջում հետևելու դիմումի ընթացքին:

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Հեռախոսահամար` (+374) 60 474205

You can access the same service through these available methods.

Be aware that using different methods might take more time or cost more money.

Service provided by
ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր