BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Real estate and land

Կնքել բնակարանի գնման իրավունքի ձեռքբերման պայմանագիր

Բանկում հիպոթեքային վարկի պայմանագիրը հաստատելուց հետո նոտարի մոտ կնքվում է բնակարանի գնման իրավունքի ձեռքբերման վերաբերյալ պայմանագիր։

Պայմանագիրը կնքել հնարավոր է միայն ֆիզիկապես նոտարի գրասենյակ կողմերի այցելության միջոցով։   

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ և այլ երկրների քաղաքացիներ
Filiing duration
Մինչև 30 րոպե
Service cost
10,000-12,000 ՀՀ դրամ
Processing duration
Անմիջապես

Բնակարանի գնման իրավունքի ձեռքբերման պայմանագիրը ստորագրելու համար անհրաժեշտ է բանկի և կառուցապատող ընկերության ներկայացուցիչների հետ նրանց կողմից պատրաստած փաստաթղթերի փաթեթով և անձնագրերով այցելել նոտարի գրասենյակ (այցը կարող եք ամրագրել նախապես գրասենյակ զանգահարելով՝ հերթերից խուսափելու համար)։


Պայմանագրի կողմերն են՝ գնորդը, կառուցապատողը և վարկառուն։


Նոտարի գրասենյակում կնքվում է եռակողմ պայմանագիր։ Գնորդը ձեռք է բերում անշարժ գույքը գնելու իրավունք՝ որպես սեփականություն գնորդին կառուցապատման ավարտից հետո հանձնվելու պայմանով՝ ըստ պայմանագրով սահմանվող ժամկետների։ 


Պայմանագրում նշվում են՝

  • կողմերի անձնական տվյալները,
  • կառուցվող շենքի մասին տվյալներ,
  • կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները,
  • վաճառքի գինը և վճարման կարգը,
  • շինարարության ավարտի և ուշացման հնարավոր ժամկետը, այն տույժի ձևը, որը կարող է կրել կառուցապատողը ժամկետների խախտման պարագայում,
  • անշարժ գույքի վիճակը գնորդին հանձնելու պահին (ներքին պատերի բաժանում, լուսամուտների դռների տեղադրում, կոմունիկացիաների մոնտաժում և այլն)։ 


Պայմանագրին պարտադիր կցվում է կառուցվող շինության հատակագիծը, ստորագրում են 3 կողմերը, վավերացնում է նոտարը։

 

Ուշադրություն

Բնակարանի գնման իրավունքի ձեռքբերման պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտադիր պետք է դիմել Կադաստրի պետական կոմիտե՝ գնման իրավունքը գրանցելու նպատակով։  

 

Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Հեռախոսահամար` +(374) 10 555772
 
Service provided by
ՀՀ նոտարական պալատ
Այս էջը օգտակա՞ր էր