BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Citizenship, identity & residency

Ստանալ կամ փոխանակել հատուկ անձնագիրը արտասահմանում

Օտարերկրյա պետությունում հատուկ անձնագիր ստանալու կամ այն փոխանակելու համար դիմումն անհրաժեշտ է ֆիզիկապես ներկայացնել տվյալ երկրի ՀՀ դեսպանություն կամ հյուպատոսական ներկայացուցչություն՝ նախապես այց ամրագրելով։ 

Հատուկ անձնագիրը տրվում է 10 տարի վավերականության ժամկետով՝ երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Հատուկ անձնագիրը կորցնելու դեպքում անձը կարող է դիմել նոր հատուկ անձնագիր ստանալու համար։

To use the service in person, please book your visit in advance.
Who can apply?
Օտարերկրյա քաղաքացիներ
Filiing duration
30 րոպե
Service cost
150,000 ՀՀ դրամ
Processing duration
3 ամիս

Այց ամրագրելիս անհրաժեշտ է նշել այն անձի տվյալները, ով անձամբ ներկայանալու է ընդունելության: Յուրաքանչյուր այցելուի համար անկախ տարիքից անհրաժեշտ է կատարել անհատական հերթագրում։ 

Առցանց հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է՝
 • նույնականացումից հետո «Դիմորդի էջ»-ում լրացնել պահանջվող տվյալները (անունն ու ազգանունն անհրաժեշտ է լրացնել հայատառ, ինչպես գրված է անձնագրում) և սեղմել «Հաջորդ էջ» կոճակը,
 • բացվող էջի «Հերթագրման ծառայության մանրամասներ» դաշտում ընտրել այն երկիրը, որտեղ ներկայացվելու է դիմումը,
 • Երկիրն ընտրելուց հետո ավտոմատ կերպով մնացած դաշտերում կլրացվի ՀՀ համապատասխան դեսպանության կամ հյուպատոսության հասցեն,
 • «Այցելության օր և ժամ» բաժնում ընտրել հասանելի օրերից ու ժամերից ամենահարմար տարբերակը և ամրագրել այցը։

Առցանց այց ամրագրելուց հետո անհրաժեշտ է նախատեսված այցի ժամանակ ՀՀ համապատասխան դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ ներկայացնել հատուկ կացության անձնագիր ստանալու կամ այն փոխանակելու համար պահանջվող փաստաթղթերը։

Պահանջվող փաստաթղթեր

 

ՀՀ հատուկ անձնագիր ստանալու համար անհրաժեշտ է ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություն ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ուղղված դիմում-հարցաթերթիկ,

 • Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարին ուղղված նամակ, որը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները.

  • ներկա և նախկին (եթե կա այդպիսին) քաղաքացիության մասին,
  • հատուկ կացության կարգավիճակի համար դիմելու դրդապատճառները,
  • մասնագիտության և աշխատանքի մասին,
  • Հայաստան կատարած այցերի մասին,
  • ՀՀ-ում նախկինում ունեցած կացության կարգավիճակների մասին (եթե այդպիսիք եղել են),
  • դատվածության առկայության մասին,
 • անձնագիր կամ ճամփորդական փաստաթուղթ և դրա՝ նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը,

 • 3.5սմ x 4.5սմ չափսի 6 գունավոր լուսանկար,

 • ազգությամբ հայ լինելը հաստատող փաստաթուղթ,

 • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը (մինչև 18 տարեկան անձանց դեպքում պետական տուրք չի գանձվում)։ Պետական տուրքը կարելի է վճարել առցանց՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։


ՀՀ հատուկ անձնագիրը փոխանակելու համար անհրաժեշտ է ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություն ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020,
+(374) 10 585980,
Viber:+(374) 41 585980
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +(374) 60 620000,
WhatsApp, Viber: +(374) 55 620111
Service provided by
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր