BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

People with disabilities

Ստանալ հաշմանդամության նպաստ

Հաշմանդամության նպաստ նշանակվում է կենսաթոշակ ստանալու իրավունք չունեցող հաշմանդամություն ունեցողին, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխա ճանաչված անձին: 

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ և օտարերկյա քաղաքացիներ, փախստականներ
Filiing duration
15 րոպե
Service cost
անվճար
Processing duration
3 աշխատանքային օր

ՀՀ-ում հաշմանդամության նպաստ ստանալու համար անհրաժեշտ է՝

  • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դիմել տարածքային կենտրոն ու ներկայացնել դիմում։


Դիմումին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • ՀՀ քաղաքացիների և երկքաղաքացիների համար՝ ՀՀ քաղաքացու անձնագիրը (մինչև 16 տարեկանների դեպքում` ծննդյան վկայականը) կամ ՀՀ քաղաքացու նույնականացման քարտը,
  • օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` ՀՀ օրենքով կամ միջազգային պայմանագրով սահմանված` ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը (կացության կարգավիճակը) հաստատող փաստաթուղթը,
  • փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձի համար` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը:
  • հաշմանդամություն ունեցող ճանաչելու մասին բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի տված բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման քաղվածքը

 

Հաշմանդամության նպաստը նշանակում, վճարումն ապահովում, նպաստի գործերը (փաստաթղթերը) հաշվառում և վարում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը՝ իր տարածքային բաժինների միջոցով։ 

Technical support

Working hours: 09:00-18:00
Phone: +(374) 10 565383

For general issues

Working hours: 09:00-18:00
Phone: +(374) 10 565383

Service provided by
Ministry of Labor and Social Affairs of RA
Այս էջը օգտակա՞ր էր