BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Government and democracy

Ստանալ տեղեկատվություն պետական մարմիններից

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ծանոթանալու իր փնտրած տեղեկությանը և դա ստանալու նպատակով հարցմամբ դիմելու տեղեկատվություն տնօրինողին և ստանալու այդ տեղեկությունը։

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիները
Filiing duration
Սահմանված չէ
Service cost
Անվճար
Processing duration
Սահմանված չէ

Ինչպե՞ս լրացնել գրավոր հարցումը

Գրավոր հարցման մեջ նշվում է դիմողի տվյալները․

  • անուն,
  • ազգանուն,
  • քաղաքացիություն,
  • բնակության, աշխատանքի կամ ուսումնական հաստատության հասցե:

Ե՞րբ է տրամադրվում հարցման պատասխանը

  • Եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը հրապարակված չէ, ապա դրա պատճենը դիմողին է տրվում հարցումը ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում,
  • եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը հրապարակված է, ապա տվյալ հրապարակման միջոցի, վայրի և ժամկետի մասին տեղեկությունը դիմողին է տրվում հարցումը ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում,
  • եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը դիմողին է տրվում դիմումն ստանալուց հետո 30-օրյա ժամկետում: Այդ մասին հարցումն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացվում է դիմողին՝ նշելով հետաձգման պատճառները և տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը։

Ուշադրություն

Դիմողը պարտավոր չէ հիմնավորել հարցումը։
Տեղեկության տրամադրման մերժումը կարող է բողոքարկվել լիազորված պետական կառավարման մարմին կամ դատարան:

Գրավոր հարցմանը պատասխան չի տրվում, եթե․

  • դա չի պարունակում դիմողի վերաբերյալ օրենքով սահմանված բոլոր տվյալները,
  • պարզվում է, որ դրա հեղինակի ինքնությանը վերաբերող տվյալները կեղծ են,
  • դա նույն անձի կողմից նույն տեղեկությունն ստանալու պահանջով վերջին 6 ամսվա ընթացքում ներկայացված երկրորդ դիմումն է։
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020, +(374) 10-58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` + 374 10 54-69-14, + 374 10 54-69-12
Service provided by
ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր