BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Ուղեցույց

Ինչպե՞ս ստանալ ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ

Այս ուղեցույցի նպատակն է տեղեկություններ տրամադրել Հայաստանում ժամանակավոր և մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու, ինչպես նաև ապաստան հայցելու վերաբերյալ։ 

Ժամանակավոր և մշտական կացության կարգավիճակները բնակության իրավունքի տեսակներ են, որոնցից յուրաքանչյուրի համար սահմանված է վավերականության ժամանակահատված՝ համապատասխանաբար 1 և 5 տարի ժամկետներով։ 

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակ

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը տրվում է յուրաքանչյուր օտարերկրացու, եթե նա հիմնավորում է, որ գոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մեկ տարի և ավել ժամկետով իր բնակվելը հիմնավորող հանգամանքներ։ 

ՀՀ-ում անձի մեկ տարի և ավել ժամկետով բնակվելը հիմնավորող հանգամանքներ կարող են լինել՝

 • ուսումը,

 • աշխատանքի թույլտվության առկայությունը,

 • ՀՀ-ում ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու ամուսինը, ծնողը կամ զավակը լինելը, 

 • ՀՀ քաղաքացու կամ ՀՀ-ում մշտական կամ հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու ամուսինը կամ մերձավոր ազգականը (ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) լինելը,

 • ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը,

 • ազգությամբ հայ լինելը։

 

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը տրվում է մինչև 1 տարի ժամկետով, և այն յուրաքանչյուր անգամ հնարավոր է երկարաձգել ևս 1 տարով։ 

ՀՀ-ում մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության Օտարերկրացիների վարչություն։


Հասցե՝ Կարապետ Ուլնեցու 31/1, Երևան 0037

Աշխատանքային օրեր՝ Երկ, Երք, Չրք, Հնգ 09։00-17։00, Ուրբ՝ 10։00-17։00 

Ընդիմջում՝ 14։00-15։00 

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ է Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության Օտարերկրացիների վարչություն ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում-հարցաթերթիկ (լրացվում է տեղում),

 • 35 x 45 մմ չափսի երեք գունավոր լուսանկար,

 • անձնագիրը, անձնագրի պատճենը և անձնագրի՝ նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը,

 • ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստանալու (կացության կարգավիճակը երկարաձգելու) հանգամանքը հիմնավորող փաստաթղթեր, 

 • առողջական վիճակի մասին տեղեկանք,

 • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: Ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ստանալու համար պետական տուրքը կարելի է վճարել տեղում՝ POS տերմինալի կամ առցանց՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, ինչպես նաև ցանկացած բանկում՝ հաշվեհամարին փոխանցում կատարելով (գանձապետական հաշվեհամար՝900005162111)։

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթը ժամանակավոր կացության քարտն է, որը տրվում է անձին, եթե բավարարվում է ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ստանալու նրա դիմումը։ 

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տրամադրելու կամ մերժելու որոշում կայացնելու գործընթացը կատարվում է դիմումը ներկայացնելու օրվանից 30-օրյա ժամկետում։

Ժամանակավոր կացության քարտի վավերականության ժամկետը երկարաձգելու դիմումը պետք է ներկայացնել անձնագրային բաժանմունք (տարածված է նաև ОВИР անվանումը) քարտի ժամկետը լրանալուց առնվազն 30 օր առաջ։

 • Մինչև 1 տարի ժամանակավոր կացության քարտի տրամադրման պետական տուրքը 105,000 ՀՀ դրամ է։

 • Մինչև 1 տարի ժամանակավոր կացության քարտի երկարաձգման պետական տուրքը նույնպես 105,000 ՀՀ դրամ է։

 • Փոխադարձության սկզբունքի համաձայն՝ ԱՄՆ քաղաքացիների համար մինչև 1 տարի ժամանակավոր կացության քարտի տրամադրման պետական տուրքը 85,000 ՀՀ դրամ է։

 • ԱՄՆ քաղաքացիների համար ժամանակավոր կացության քարտի՝ մինչև 1 տարով երկարաձգման պետական տուրքը 1,000 ՀՀ դրամ է։

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակի համար սահմանված պետական տուրքը հնարավոր է վճարել բանկերում կամ տեղում՝ վճարային տերմինալի կամ առցանց՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։

Առցանց ամրագրել այց ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ստանալու համար
Սկսել
Բաժինը կազմվել է՝ համաձայն «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի, իսկ պետական տուրքի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով։

Մշտական կացության կարգավիճակ

Մշտական կացության կարգավիճակը տրվում է օտարերկրացուն, եթե նա՝

 • ապացուցում է, որ ունի ՀՀ-ում ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կամ հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող ամուսին կամ մերձավոր ազգական (ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ), ՀՀ-ում ապահովված է բնակարանով ու գոյության միջոցներով և մինչև մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար դիմելը առնվազն երեք տարի բնակվել է ՀՀ-ում,

 • ազգությամբ հայ է,

 • ՀՀ-ում զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։

Մշտական կացության կարգավիճակը տրվում է 5 տարի ժամկետով և այն յուրաքանչյուր անգամ հնարավոր է երկարաձգել ևս 5 տարով։

ՀՀ-ում մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության Օտարերկրացիների վարչություն։


Հասցե՝ Կարապետ Ուլնեցու 31/1, Երևան 0037

Աշխատանքային օրեր՝ Երկ, Երք, Չրք, Հնգ 09։00-17։00, Ուրբ՝ 10։00-17։00 

Ընդիմջում՝ 14։00-15։00 

Մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ է Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության Օտարերկրացիների վարչություն ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում-հարցաթերթիկ (լրացվում է տեղում),

 • 35 x 45 մմ չափսի երեք գունավոր լուսանկար,

 • անձնագիրը, անձնագրի պատճենը և անձնագրի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը,

 • ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստանալու (կացության կարգավիճակը երկարաձգելու) հանգամանքը հիմնավորող փաստաթղթեր, 

 • առողջական վիճակի մասին տեղեկանք,

 • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը։ Մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար պետական տուրքը կարելի է վճարել տեղում՝ POS տերմինալի կամ առցանց՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, ինչպես նաև ցանկացած բանկում՝ հաշվեհամարին փոխանցում կատարելով (գանձապետական հաշվեհամար՝900005162111)։

Մշտական կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթը մշտական կացության քարտն է, որը տրվում է անձին, եթե բավարարվում է մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու նրա դիմումը։ 

Մշտական կացության կարգավիճակ տրամադրելու կամ մերժելու որոշում կայացնելու գործընթացը կատարվում է դիմումը ներկայացնելու օրվանից 30-օրյա ժամկետում։

Մշտական կացության քարտի վավերականության ժամկետը երկարաձգելու դիմումը պետք է ներկայացնել անձնագրային բաժանմունք (տարածված է նաև ОВИР անվանումը) քարտի ժամկետը լրանալուց առնվազն 30 օր առաջ։

5 տարի ժամկետով մշտական կացության քարտի տրամադրման և երկարաձգման պետական տուրքը 140,000 ՀՀ դրամ է։

Մշտական կացության կարգավիճակի համար սահմանված պետական տուրքը հնարավոր է վճարել բանկերում կամ տեղում՝ վճարային տերմինալի, կամ առցանց՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։

 

Առցանց ամրագրել այց մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար
Սկսել
Բաժինը կազմվել է՝ համաձայն «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի, իսկ պետական տուրքի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով։

Ապաստանի հայց

ՀՀ-ում կարող են ապաստան հայցել բոլոր այն փախստականները, որոնք հետապնդումների պատճառով ստիպված են եղել լքել իրենց քաղաքացիության երկիրը կամ մշտական բնակության վայրը։

Փախստական են համարվում օտարերկրյա այն քաղաքացիները կամ քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր ռասայի, կրոնի, ազգության, որոշակի սոցիալական խմբի պատկանելիության կամ քաղաքական հայացքների պատճառով հետապնդման մեջ են իրենց մշտական բնակության երկրի կողմից, գտնվում են այդ երկրից դուրս և հետապնդման երկյուղի  պատճառով չեն կարող վերադառնալ իրենց երկիր:

Փախստական կարող են ճանաչվել նաև այն անձինք, ովքեր ստիպված են եղել լքել իրենց երկիրը մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների, համատարած բռնության, արտաքին հարձակման, ներքին հակամարտությունների կամ հասարակական կարգի լուրջ խախտումների պատճառով։

ՀՀ տարածք մուտք գործելուց հետո հնարավոր է ապաստան խնդրել սահմանային անցման կետերում, Ոստիկանության բաժանմունքներում, Միգրացիայի և քաղաքացիության  ծառայության Օտարերկրացիների վարչությունում կամ քրեակատարողական հիմնարկում։

ՀՀ սահմանային անցման կետերում ապաստան ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել Հայաստանի հետևյալ սահմանակետեր և օդանավակայաններ`

 • Բավրա (Հայաստան-Վրաստան ցամաքային սահմանակետ),

 • Բագրատաշեն (Հայաստան-Վրաստան ցամաքային սահմանակետ),

 • Մեղրի (Հայաստան-Իրան ցամաքային սահմանակետ),

 • Այրում (Հայաստան-Վրաստան երկաթուղային սահմանակետ),

 • Գոգավան (Հայաստան-Վրաստան ցամաքային սահմանակետ),

 • «Զվարթնոց» օդանավակայան,

 • «Շիրակ» օդանավակայան։


Ապաստանի հայցերով զբաղվող յուրաքանչյուր մարմնի կարելի է դիմել ցանկացած եղանակով՝ գրավոր, բանավոր, ժեստերի միջոցով։ 

Ֆիզիկապես դիմել ապաստանի հայց ներկայացնելու համար
Սկսել

Ապաստան ստանալու համար դիմելուց հետո դիմումը հաշվառվում է Միգրացիոն ծառայությունում, այնուհետև Միգրացիոն ծառայության աշխատակիցը սեղմ ժամկետում հարցազրույց է անցկացնում դիմողի հետ։

Հարցազրույցի նպատակն է տեղեկություններ ձեռք բերել դիմողի քաղաքացիության կամ մշտական բնակության երկիրը լքելու պատճառների վերաբերյալ։ Այդ հարցերին անհրաժեշտ է հնարավորինս սպառիչ և մանրամասն պատասխաններ տալ և տրամադրել ճիշտ տեղեկություններ։

Հարցազրույցին ներկայանալը պարտադիր է։ Անհարգելի պատճառով հարցազրույցի չներկայանալու դեպքում դիմումի քննարկումը դադարեցվում է Միգրացիոն ծառայության կողմից։

Հարցազրույցից հետո Միգրացիոն ծառայությունն անցկացնում է հայցի քննություն և որոշում կայացնում անձին փախստական ճանաչելու և ապաստան տրամադրելու վերաբերյալ։

Ապաստան ստանալու դիմումը Միգրացիոն ծառայության կողմից քննարկվում է այն ներկայացնելու պահից հետո 3 ամիս ժամկետում։ Միգրացիոն ծառայության որոշմամբ դիմումի քննարկման ժամկետն անհրեշտության դեպքում կարող է երկարաձգվել ևս 3 ամսով։

Ապաստան հայցողները փախստականի կարգավիճակ ստանալու վերաբերյալ դիմումի քննարկման ժամանակահատվածում ՀՀ տարածք մուտք գործելուց հետո 3 ամիս ժամկետով բնակեցվում են հատուկ կացարանում։ 

Ապաստան հայցողները Հայաստանում ունեն ազատ տեղաշարժի, աշխատելու, կրթության, անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն և բժշկական օգնություն ստանալու և մի շարք այլ իրավունքներ։

Իրենց իրավունքներից օգտվելիս ապաստան հայցողները պետք է հարգեն ՀՀ քաղաքացիների և այլ անձանց իրավունքները և պահպանեն հասարակական կարգը։

Ապաստան հայցողները ՀՀ քաղաքացիների հետ հավասարապես պարտավոր են վճարել բոլոր հարկերն ու տուրքերը և պահպանել օրենսդրության պահանջները։

Ապաստան հայցողների հայտնած տեղեկությունները գաղտնի են և չեն հաղորդվում իրենց երկրների իշխանություններին, դեսպանատներին կամ որևէ այլ անձի։ Այդ տեղեկությունները այլ անձանց կարող են տրամադրվել միայն ապաստան հայցողի գրավոր համաձայնության դեպքում։

Ապաստանի հայցը մերժվում է այն դեպքում, երբ անձը կատարել է խաղաղության կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն կամ պատերազմական հանցագործություն, կամ ոչ քաղաքական բնույթի ծանր հանցագործություն։

Ապաստանի հայցը կարող է մերժվել նաև այն դեպքում, երբ անձը Հայաստան է ժամանել երրորդ ապահով երկրից, որտեղ նրան որևէ վտանգ չի սպառնացել մարդու իրավունքների կամ հետապնդման մեջ գտնվելու առումով։

Ապաստանի հայցի մերժման մասին ծանուցվելու պահից ի վեր անձը Հայաստանում ունենում է անկանոն միգրանտի կարգավիճակ, իսկ ապաստանի հայցի մերժման որոշումը 2 ամսվա ընթացքում չբողոքարկելու դեպքում անձը պարտավորվում է լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։

Բաժինը կազմվել է՝ համաձայն ՄԱԿ-ի «Փախստականների կարգավիճակի մասին» 1951թ․ Ժնևի կոնվենցիայի և «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքի։
Ուղեցույցը կազմվել է Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալության կողմից
Այս էջը օգտակա՞ր էր