ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Ստանալ ծննդյան վկայական

Ընտրեք ի ազգանունը

Ազգանունը կարող է լինել ըստ ծնողներից մեկի տվյալների:
Կարևոր
Երեխայի անվան և ազգանվան վերաբերյալ տարաձայնությունների դեպքում ծնողները պետք է դիմեն Խնամակալության և հոգաբարձության մարմին (մարզերում տվյալ մարմինը գործում է համայնքապետարանների կազմում)։
Այս էջը օգտակա՞ր էր