ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Քաղաքացիություն, նույնականացում և կացության կարգավիճակ

Ստանալ քաղաքացիության մասին տեղեկանք արտասահմանում

ՀՀ քաղաքացիներն արտասահմանում կարող են դիմել քաղաքացիության մասին տեղեկանք ստանալու համար՝ օտարերկրյա պետություններում կացության կարգավիճակ ձեռք բերելու, տվյալ երկրի քաղաքացիություն ստանալու կամ այլ նպատակներով տեղեկանքը այս կամ այն պետության իրավասու մարմիններին ներկայացնելու համար։ ՀՀ քաղաքացիության մասին տեղեկանք ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել տվյալ երկրի ՀՀ դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ՝ նախապես այց ամրագրելով։

Ծառայությունից հնարավոր է օգտվել ֆիզիկապես՝ նախապես այց ամրագրելով։
Ո՞վ կարող է դիմել
ՀՀ քաղաքացիներ
Դիմելու տևողությունը
10 րոպե
Ծառայության արժեքը
25,000 դրամ
Տրամադրման տևողությունը
20 օր

Այց ամրագրելիս անհրաժեշտ է նշել այն անձի տվյալները, ով անձամբ ներկայանալու է ընդունելության: Յուրաքանչյուր այցելուի համար անկախ տարիքից անհրաժեշտ է կատարել անհատական հերթագրում։

Առցանց հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է՝

 • նույնականացումից հետո «Դիմորդի էջ»-ում լրացնել պահանջվող տվյալները (անունն ու ազգանունն անհրաժեշտ է լրացնել հայատառ, ինչպես գրված է անձնագրում) և սեղմել «Հաջորդ էջ» կոճակը,

 • «Հերթագրում ծառայություն ստանալու համար» էջում ընտրել գտնվելու երկիրը և հասանելի օրերից ու ժամերից նշել ամենահարմար տարբերակը։


Պահանջվող փաստաթղթեր

ՀՀ քաղաքացիության վերաբերյալ տեղեկանք ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը կարող է տարբերվել՝ պայմանավորված անձի՝ նախկին ՀԽՍՀ քաղաքացի լինելով:

1981թ․ նոյեմբերի 28-ից հետո ծնված (նախկին ՀԽՍՀ քաղաքացի չհանդիսացող) անձինք պետք է ներկայացնեն՝

 • դիմում,
 • ծննդյան վկայական,
 • ծնողների ամուսնության վկայականի պատճենը,
 • ծնողների անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները։


Մինչև 1981թ․ նոյեմբերի 28-ը ծնված (նախկին ՀԽՍՀ քաղաքացի) անձինք պետք է ներկայացնեն՝ 

 • դիմում,
 • ծննդյան վկայական,
 • նախկին ՀԽՍՀ քաղաքացու անձնագիր, եթե առկա է, իսկ կորստյան դեպքում՝ դրա վերաբերյալ տվյալներ (անձնագրի սերիա կամ համար, տրամադրող անձնագրային բաժինը, տրամադրման ամսաթիվը),
 • ՀՀ-ում բնակության և այլ երկրի քաղաքացիություն ձեռք բերելու տարեթվերը։

Ուշադրություն

Փաստաթղթերը ներկայացնելու անհնարինության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել մանրամասն դիմում՝ պահանջվող տեղեկատվության նկարագրությամբ։


Եթե անձը դիմում է լիազորված անձի միջոցով, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև՝

 • լիազորագիր (նոտարական վավերացում չի պահանջվում),
 • լիազորողի և լիազորված անձի անձնագրերի պատճենները։Տեղեկանքի իսկությունը հնարավոր է ստուգել ՀՀ պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի միջոցով՝ մուտքագրելով տեղեկանքի հատուկ համարանիշը։

 
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020,
+(374) 10 585980,
Viber:+(374) 41 585980
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +(374) 60 620000,
WhatsApp, Viber: +(374) 55 620111
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր