ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Աջակցության ծրագիր
Կենսաթոշակ

Ստանալ զինհաշմանդամների և զոհված զինծառայողների ընտանիքների համար միանվագ դրամական օգնություն

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է զինծառայության ընթացքում վնասվածք կամ հիվանդություն ձեռք բերելու հետևանքով հաշմանդամություն ստացած զինծառայող­ներին, զոհ­ված (մահացած) զինծա­ռայողների ընտանիքներին դրամական օգնու­թյունների տրամադրում։

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։

Ծրագրի մասին

 

Ծրագրի նպատակը՝ զինծառայության ընթացքում վնասվածք ստանալու կամ հիվանդություն ձեռք բերելու հետևանքով հաշմանդամություն ստացած զինծառայող­ներին, զոհ­ված (մահացած) զինծա­ռայողների ընտանիքներին դրամական օգնու­թյունների տրամադրումն է:

 Ծրագրի շրջանակներում միանվագ դրամական օգնություն կարող է տրա­մադրվել տարվա ընթացքում մեկ անգամ՝ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, կարգով և չափով՝ 100.000 դրամ:

 

Ովքե՞ր կարող են դիմել

 

 • Զինհաշմանդամները,
 • Զոհված (մահացած), անհայտ կորած և դատական կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված զինծա­ռայողների ծնողները, ամուսինը և զավակները:

 

Դիմելու կարգ

 

Զինհաշմանդամները կամ զոհված (մահացած), անհայտ կորած և դատական կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված զինծա­ռայողների ընտանիք­ների անդամները (կամ սահման­ված կարգով լիազորված անձինք) ՀՀ պաշտպա­նության նախարարին հասցեագրված դիմումը և անհրաժեշտ փաս­տաթղթերը պետք է ներկայացնեն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն անձամբ կամ ուղարկենք փոստային առաքման կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով։

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

Զինհաշմանդամներին անհրաժեշտ է դիմումին կից ներկայացնել.

 

 • Անձնագիրը (կամ նույնականացման քար­տը),
 • Սոցիալական ապահովության իրավունքներից և երաշխիքներից օգտվելու նպատակով հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողի կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքը,
 • Միանվագ դրամական օգնություն ստանալու համար հիմք հանդիսացող դեպքը հիմնավորող փաստաթուղթը (ամուսնության վկայականը, բուժ.հաստատության տեղեկանքը, մահվան վկայականը և այլն),
 • Ընտանիքի անդամի անձնագիրը (կամ նույնականացման քար­տը), ազգակցական կապը հաստատող փաստաթուղթը (անհրաժեշտության դեպքում),
 • Բանկային հաշվեհամարը:

 

Զոհված (մահացած), անհայտ կորած և դատական կարգով մահացած ճանաչված զինծա­ռայողների ընտանիքների անդամներին անհրաժեշտ է դիմումին կից ներկայացնել. 

 

 • Անձնագիրը (կամ նույնականացման քար­տը), ազգակցական կապը հաստատող փաստաթուղթը,
 • սոցիալական ապահովության իրավունքներից և երաշխիքներից օգտվելու նպատակով զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդամի կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքը,
 • միանվագ դրամական օգնություն ստանալու համար հիմք հանդիսացող դեպքը հիմնավորող փաստաթուղթը (ամուսնության վկայականը, բուժ.հաստատության տեղեկանքը, մահվան վկայականը և այլն),
 • բանկային հաշվեհամարը:
 

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

ՀՀ ՊՆ ԶՍՊ վարչություն ՝ 
հեռ.    + 374 10  28 10 80,  + 374 10  20 09 51։
Էլ․ փոստ՝ [email protected]։

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020, +(374) 10-58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +374 10 294430, +374 10 294699
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր