ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Արդարադատություն և օրենք

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցում

«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով ապահովված իրավունքի վերաբերյալ տվյալների մուտքագրում էլեկտրոնային գրանցամատյան:
Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
Իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր և ֆիզիկական անձ
Դիմելու տևողությունը
10 - 15 րոպե
Ծառայության արժեքը
2,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման տևողությունը
Անմիջապես

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Ապահովված իրավունք գրանցելու համար ներկայացվում է դիմում, դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն, լիազորված անձի դեպքում` նաև լիազորագիր, պարտապանի համաձայնությունը ապահովված իրավունքը գրանցելու վերաբերյալ,   ապահովված իրավունքի վերաբերյալ տեղեկատվություն (պարտատիրոջ տվյալներ, պարտապանի տվյալներ, ապհովված իրավունքի տեսակ, պարտավորության չափ, պարտավորության սկիզբ և ավարտ, շարժական գույքի նկարագրություն), պետական տուրքի վճարման անդորրագիր: Կողմերի ցանկությամբ կարող է ներկայացվել նաև պայմանագիրը կամ այլ փաստաթղթեր, որոնք կցվում են գրանցմանը, սակայն հրապարակային չեն:

Ժամկետներ

Գրանցումն իրականացվում է դիմումն ընդունելուց հետո` անմիջապես: Գրանցումն ուժի մեջ է մտնում գրանցամատյանում գրառում կատարելու պահից:

Վճարման չափը

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ
  • Նպատակը
Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցում կատարելու համար
 
  • Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
 
  • Վճարման չափը
2000 ՀՀ դրամ
 
  • ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը
900005000832
 
ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
  • Նպատակը
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից շարժական գույքին կատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցում:
 
  • Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
 
  • Վճարման չափը
3000 ՀՀ դրամ
 
  • ՀՀ արդարադատության նախարարության արտաբյուջեի հաշվի համարը
900013194049 

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

Ապահովված իրավունքի գրանցումը մերժվում է, եթե այն չի բավարարում «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված պահանջները:

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`
0-8000-2020,
(+374 10) 58-59-80

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր