ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Աջակցության ծրագիր
Գյուղատնտեսություն և շրջակա միջավայր

Դիմել գյուղնշանակության հողերի միավորման աջակցության ծրագրին

Ծրագրի նպատակն է հողերի միավորման պետական աջակցության միջոցով խթանել արտադրողականության բարձրացմանը և ինքնարժեքի իջեցմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, հողերի նպատակային օգտագործմանը և արդյունավետ կառավարմանը, նպաստել գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումների ծավալների ավելացմանը և մրցունակության բարձրացմանը։

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։

Ծրագրի մասին

 

Ծրագրի նպատակն է հողերի միավորման պետական աջակցության միջոցով խթանել արտադրողականության բարձրացմանը և ինքնարժեքի իջեցմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, հողերի նպատակային օգտագործմանը և արդյունավետ կառավարմանը, նպաստել գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումների ծավալների ավելացմանը և մրցունակության բարձրացմանը։ Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2023-2025 թթ.-ին և ընդգրկելու է ՀՀ ամբողջ տարածքը։

 

Այն իրականացվելու է միավորված (կոնսոլիդացված) հողամասում շահառուի կողմից իրականացված աշխատանքների համար փաստացի կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատուցման միջոցով։ Ծրագրով չնախատեսված աշխատանքների կատարման համար փոխհատուցում չի տրամադրվում:

 

Միավորված (կոնսոլիդացված) հողամասի հանրագումարային մակերեսը պետք է կազմի առնվազն 10 հա, ընդ որում՝ փոխհատուցումը տրամադրվում է ոչ ավելի, քան 200 հա (ներառյալ) միավորված հողամասում կատարված աշխատանքների դիմաց։

 

Միավորված հողամասի ընդհանուր մակերեսում՝

 

  1. առանձին գույքային միավոր հանդիսացող հողամասերի միավորների քանակը պետք է լինի 10-30 հա միավորված հողամասի դեպքում առնվազն 5 միավոր, 30-100 հա միավորված հողամասի դեպքում՝ առնվազն 10 միավոր100-200 հա միավորված հողամասի դեպքում՝ առնվազն 20 միավոր, ընդ որում՝ նշված միավորները չեն ներառում մինչև փոխհատուցման պայմանագրի կնքումը շահառուին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի միավորների քանակը,
  2. մինչև փոխհատուցման պայմանագրի կնքումը շահառուին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասի/հողամասերի ընդհանուր մակերեսի չափը չի կարող գերազանցել միավորված հողամասի ընդհանուր մակերեսի 20%-ը,
  3. առանձին գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր հողամասի ձեռքբերումը, պետք է իրականացվի փոխհատուցման պայմանագրի կնքումից հետո,
  4. միավորվող առանձին գույքային միավոր հանդիսացող հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքները պետք է գրանցված լինեն փոխհատուցման պայմանագրի կնքման օրվանից առնվազն 2 տարի առաջ։

 

Շահառուներն ազատվում են ծրագրի շրջանակներում հողերի միավորման (կոնսոլիդացիայի) պայմանագրերը վավերացնելու համար նոտարական գործողություններ իրականացնող մարմիններում պետական տուրքի, ինչպես նաև սեփականության իրավունքը գրանցելու համար պետական տուրքի վճարումներից:

 

Ովքե՞ր կարող են դիմել

 

Ծրագրի շահառու կարող են դառանալ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը։

 

Դիմելու կարգ

 

Ծրագրի շահառու դառալու համար անհրաժեշտ է՝

 

  • մինչև հողերի գնման և միավորման աշխատանքներ սկսելը ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնել դիմում և տեղեկանք ՀՀ կադաստրի կոմիտեից՝ անշարժ գույքի միավորների նկատմամբ գրանցված իրավունքների վերաբերյալ,
  • կնքել փոխհատուցման պայմանագիր։

 

Այնուհետ յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին աշխատանքային օրը շահառուն պարտավոր է Էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնել հաշվետվություն, որը ներառում է շահառուի կողմից տվյալ եռամսյակի ընթացքում իրականացված՝ հողամասերի ձեռքբերման և դրանց միավորման գործընթացների, իսկ միավորման գործընթացները սույն ծրագրին համապատասխան և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ավարտելուց հետո՝ միավորված հողամասում ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվություն։

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 
 

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

 

Էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ ԷՆ Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչություն (հեռ.՝ (+37411) 297 338),

ՀՀ ԷՆ Գյուղատնտեսական ծրագրերի նախագծման վարչություն՝ (հեռ.՝ (+37411) 523 793),

ՀՀ ԷՆ Գյուղատնտեսական խորհրդատվության և նորարարությունների վարչություն՝ (+374) 11 523 411, (+374) 11 597 254, (+374) 11 297 428,  (+374) 11 529 231,

 Էլ.նամակ ուղարկել ՀՀ ԷՆ։

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Հեռախոս՝

+(374 11) 597 206

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր