ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Լիցենզիաներ

Ստանալ նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա

Իրավաբանական անձը նախադպրոցական կրթական ծրագիր իրականացնելու կամ նախադպրոցական ծառայություններ մատուցելու համար պետք է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից ստանա համապատասխան լիցենզիա։ Լիցենզիա ստանալու հայտը նախարարություն հնարավոր է ներկայացնել էլեկտրոնային փոստով կամ ֆիզիկապես։

Ծառայությունից հնարավոր է օգտվել առցանց՝ ուղարկելով նամակ ստորև նշված էլ․ փոստի հասցեին։
Ո՞վ կարող է դիմել
Իրավաբանական անձինք
Դիմելու տևողությունը
10 - 15 րոպե
Ծառայության արժեքը
10,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման տևողությունը
մինչև 23 աշխատանքային օր

Նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա ստանալու հայտ ներկայացնելու համար լիցենզավորման պահանջներին բավարարող իրավաբանական անձինք պետք է պահանջվող փաստաթղթերն ուղարկեն ստորև նշված էլեկտրոնային հասցեներից որևէ մեկին՝


Նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա ստանալու համար իրավաբանական անձը պետք է բավարարի մի շարք պարտադիր պահանջների, որոնք վերաբերում են՝

 • հաստատության մանկավարժական կազմին,

 • ուսումնական տարածքի ապահովվածությանը,

 • ուսումնամեթոդական ապահովվածությանը,

 • գրադարանային-տեղեկատվական համակարգին:


Պահանջվող փաստաթղթեր

Նշված էլ. փոստի հասցեներից որևէ մեկին անհրաժեշտ է ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • լիցենզիա ստանալու հայտ, 

 • հասարակական շինությունների նպատակային նշանակությանը համապատասխան այն տարածքի սեփականության, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը, որտեղ իրականացվելու է նախադպրոցական կրթական ծրագիրը (Այլընտրանքային կրթական ծրագրեր և նախադպրոցական ծառայություններ իրականացնող կենտրոնների համար տարածքի նկատմամբ իրավունքի նպատակային նշանակությունը կարող է լինել բնակելի),

 • տեղեկանք մանկավարժական կազմի մասին, 

 • տեղեկանք նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացման համար զբաղեցրած տարածքների մասին,

 • տեղեկանք ուսումնական գործընթացի գրադարանային-տեղեկատվական ապահովվածության մասին,

 • նախադպրոցական կրթական ծրագով և նախադպրոցական ծառայությամբ նախատեսված շաբաթական պարապմունքների ժամանակացույցը, ուսուցանվող առարկայական ծրագրի ցանկը, օրվա ռեժիմը,

 • երեխաների ընդունելության կարգը։


Ներկայացվող պահանջների մանրամասները և փաստաթղթերի ձևն ու բովանդակությունը ներկայացված են ՀՀ կառավարության՝ 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման Հավելված 1-ում։

Նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացման կամ նախադպրոցական ծառայությունների մատուցման լիցենզիան տրվում է լիցենզավորող հանձնաժողովների եզրակացությունների հիման վրա՝ լիցենզավորող մարմնի ղեկավարի՝ նախարարի որոշմամբ։ Լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով, անժամկետ:


Վճարման կարգը

Լիցենզավորման համար պետական տուրքն անհրաժեշտ է վճարել որոշման մասին տեղեկացվելուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Վճարումն իրականացվում է հետևյալ եղանակներից մեկով՝

 • E-payments համակարգի միջոցով,

 • բանկային փոխանցման միջոցով ՀՀ պետական բյուջեի հաշվեհամարին՝ 900005160438։ Փոխանցման նպատակի դաշտում պետք է նշել «Լիցենզիա ստանալու համար»։


Հղում օրենսդրությանը

 • «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք

 • «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ կառավարության՝ 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշում

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Թեժ գիծ՝

(374 10) 59-96-00

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Տեղեկատու հեռախոս՝

(374 10) 52-73-43

Այս ծառայությունից հնարավոր է օգտվել նաև այլ եղանակներով։

Ծառայությունից տարբեր եղանակներով օգտվելիս կարող են տարբեր քանակությամբ ժամանակ և ռեսուրսներ պահանջվել։

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր