ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Աջակցության ծրագիր
Առողջապահություն

Ստանալ հոգեբուժական բժշկական օգնություն

Ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի պետության կողմից անվճար պայմաններով տրամադրվում է անհետաձգելի հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում, ինչպես նաև հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային պայմաններում հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում: 

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։

Ծրագրի մասին

 

Ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի պետության կողմից անվճար պայմաններով տրամադրվում է անհետաձգելի հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում, ինչպես նաև հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային պայմաններում հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում: 
Հոգեմետ դեղերը հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց հատկացվում են դրանց արժեքի լրիվ փոխհատուցմամբ:


Ծառայությունը մատուցվում է հետևյալ բժշկական հաստատություններում`

 

 • արտահիվանդանոցային ձևով հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում տրամադրող հոգեբուժական կազմակերպություններ
 • առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկական կազմակերպություններ (հոգեբուժական կաբինետների միջոցով կամ տեղամասային թերապևտի, տեղամասային մանկաբույժի, ընտանեկան բժշկի կողմից), ինչպես նաև`

 

      Երևանում

 

 •  ՀՀ ԱՆ «Ավան հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ
 • ՀՀ ԱՆ «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ
 • «Արթմեդ» ԲՎԿ ՓԲԸ

 

       Մարզերում

 

 • «Լոռու մարզի հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ
 • «Արմաշի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ
 • «Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ
 • ՀՀ ԱՆ «Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ
 • «Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ
   

Դիմելու կարգ

 

 • Արտահիվանդանոցային պայմաններում հոգեբուժական օգնության և սպասարկման անհրաժեշտության դեպքում անհարժեշտ է դիմել  արտահիվանդանոցային ձևով հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում տրամադրող հոգեբուժական կազմակերպություն կամ առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկական կազմակերպություն: 

 • Պլանային դեպքերում անհրաժեշտ է դիմել անձի հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային ձևով հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում տրամադրող հոգեբուժական կազմակերպության ուղեգրով կամ անձի արտահիվանդանոցային շարունակական բուժում և հսկողություն իրականացնող հոգեբուժական կազմակերպության ուղեգրով: 

 • Անհետաձգելի հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում պահանջող դեպքերում հիվանդանոցային պայմաններում հոգեբուժական օգնությունը և սպասարկումը կազմակերպվում է շտապ բժշկական օգնության ծառայության ուղեգրով կամ հոգեբուժական կազմակերպության ընդունարանի (հերթապահ) բժշկի եզրակացությամբ։

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

 • Անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը (բացառությամբ` անհետաձգելի հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող դեպքերի, երբ անձի մոտ բացակայում են անձը հաստատող փաստաթղթերը)

 • հիվանդանոցային պայմաններում սպասարկման դեպքում՝ հոգեբուժական կազմակերպության ուղեգիր, իսկ անհետաձգելի դեպքերում` շտապ բժշկական օգնության ծառայության ուղեգիր կամ հոգեբուժական կազմակերպության ընդունարանի (հերթապահ) բժշկի եզրակացություն:

 

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

 

ՀՀ Օրենքը Հոգեբուժական օգնության եվ սպասարկման մասին 

ՀՀ ԱՆ թեժ գիծ՝ 8003,

Տեղեկատու հեռ.` (+374 60) 80 80 03 /2304։

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր՝
09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
(+374 60) 80 80 03 

 

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր