ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Աջակցության ծրագիր
Կրթություն

Ստանալ դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցում

Ծրագրի շրջանակներում պետությունն ապահովում է սոցիալապես անապահով և սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ընտանիքների երեխաների դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցումը։

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։

Ծրագրի մասին

 

Պետությունն ապահովում է սոցիալապես անապահով և սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ընտանիքների երեխաների դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցումը։
Դասագրքերի գումարների փոխհատուցման չափը, ըստ յուրաքանչյուր դասագրքի, յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար սահմանվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով։ Հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին դասագրքերի գումարների փոխհատուցումն իրականացվում է ՀՀ պետական բյուջեից՝ ամբողջությամբ։
 

Ովքե՞ր կարող են դիմել

 

Ծրագրի շահառու կարող են դառնալ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված կամ պետության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկված ընտանիքների սովորողները: Այս աջակցությունից օգտվում են նաև սահմանամերձ համայնքներում բնակվող միգրանտ սովորողները:

 

Դիմելու կարգ

 

Համապատասխան կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներն իրենց երեխաների դասագրքերի վարձավճարի զեղչի համար դիմում են այն դպրոց, որտեղ հաճախում են երեխաները: Տվյալ ուսումնական հաստատության՝ սոցիալապես անապահով ընտանիքների սովորողների ցանկը կազմվում է մանկավարժական և ծնողական խորհուրդների համատեղ նիստում և հաստատվում տնօրենի կողմից:

 

Մինչև յուրաքանչյուր տարվա հոկտեմբերի 15-ը Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամի կողմից կազմվում և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն է ներկայացվում սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների բնակավայրերում տեղակայված հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին դասագրքերի գումարների փոխհատուցման մասին տեղեկատվություն՝ ըստ յուրաքանչյուր դպրոցի յուրաքանչյուր դասարանում սովորող աշակերտների թվի, փոխհատուցման ենթակա գումարի մեծության և փոխանցման պայմանների։

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

Ներկայացնել փաստաթղթեր՝ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառման և սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկված լինելու մասին: 

 

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

 

ՀՀ Կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1352-Ն որոշում

ՀՀ Կառավարության 18 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1444-Ն որոշում

ՀՀ ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչություն, հեռ՝  +374 010 599 619 
ՀՀ ԿԳՄՍՆ Թեժ գիծ՝ (+374 10) 59-96-00, տեղեկատու հեռախոս՝ (+374 10) 52-73-43։

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Թեժ գիծ՝

(374 10) 59-96-00

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Տեղեկատու հեռախոս՝

(374 10) 52-73-43

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր