ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Աջակցության ծրագիր
Առողջապահություն

Դիմել հիվանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագինեկոլոգիական անվճար բժշկական օգնության ծրագրին

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է ՀՀ տարածքում գործող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական կազմակերպություններում:

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։

Ծրագրի մասին

 

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է ՀՀ տարածքում գործող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական կազմակերպություններում:

 

Ծրագիրը ներառում է.

 

 • հղիների նախածննդյան հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը և սպասարկում` հղիության ախտաբանական ընթացքի և պտղի ներարգանդային ախտահարման դեպքերում,
 • հղիների և ծննդաբերների ծննդալուծման և հետծննդյան (ներառյալ նորածինների) խնամքը,
 • հղիների, ծննդաբերների բարդացած ծննդաբերության և հետծննդյան (ներառյալ հիվանդ նորածինների) խնամքն ու բարդությունների բուժում, 
 • հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում էքստրագենիտալ (արտասեռական) ախտաբանությունների բուժումը` մասնագիտացված պրոֆիլային բժշկական կազմակերպություններում (բաժանմունքներում), ներառյալ բժշկական ցուցումներով ստորին սիներակի ֆիլտրի տեղադրումը` խորանիստ երակների թրոմբոզի դեպքում,
 • անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման ապահովում բոլոր կանանց համար գինեկոլոգիական հիվանդությունների դեպքերում,
 • գինեկոլոգիական հիվանդանոցային պլանային բժշկական օգնություն պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության և սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված կանանց (նաև աղջիկների) համար,
 • մինչև 22 շաբաթական ժամկետով հղիության արհեստական ընդհատումների (աբորտների) իրականացում` սոցիալական և բժշկական ցուցումների դեպքում,
 • մինչև 12 շաբաթական ժամկետը հղիության արհեստական ու ինքնաբեր ընդհատման դեպքում բուժօգնություն` սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված կանանց համար։

 

Ովքե՞ր կարող են դիմել

 

 • ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող բոլոր հղիները, ծննդաբերները և ծննդկանները,
 • օտարերկրյա և քաղաքացիություն չունեցող կանայք՝ համաձայն միջազգային կամ միջպետական համաձայնագրերի (պայմանագրերի) դրույթների,
 • ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող, սակայն ՀՀ քաղաքացու հետ գրանցված ամուսնության մեջ գտնվող կանայք։
   

 

Դիմելու կարգ

 

Անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան բժշկական կազմակերպություն։

Յուրաքանչյուր հղի իր բնակավայրի վարչական տարածքի, Երևանի/մարզի շրջանակներում ծննդօգնության բժշկական կազմակերպություն ընտրելու իրավունք ունի: 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • ՀԾՀ,
 • Առկայության դեպքում` փոխանակման քարտ` նախածննդյան հսկողություն իրականացնող բժշկական կազմակերպության կողմից տրված։
   

 

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ի թիվ 80-Ն հրաման,
ՀՀ ԱՆ թեժ գիծ՝ 8003,
Տեղեկատու հեռ.` (+374 60) 80 80 03 /2304։
 

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր՝
09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
(+374 60) 80 80 03 

 

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր