BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Driving and transport

Ստանալ օտարերկրյա օդանավ շահագործողների կողմից դեպի ՀՀ և ՀՀ-ից դուրս կանոնավոր առևտրային օդային հաղորդակցությունների իրականացման թույլտվություն

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից Հայտատուին տրամադրվում է թույլտվություն՝ ՀՀ տարածք, տարածքի ներսում և տարածքից դուրս երկու և ավելի ոչ կանոնավոր առևտրային օդային հաղորդակցությունների իրականացման նպատակով։
You will be taken to the service provider’s website, it will open in a new tab.
Who can apply?
Իրավաբանական անձինք
Processing duration
15 աշխատանքային օր

Թույլտվություն առցանց ստանալու համար անհրաժեշտ է՝

 • այցելել https://www.e-gov.am/
 • ընտրել «Լիցենզիաների հայտերի ընդունման համակարգ» բաժինը
 • գրանցվել «Օդային հաղորդակցություն» բաժնում, 
 • ստանալ անձնական տիրույթ մուտք գործելու և առցանց հայտեր ներկայացնելու համար անհրաժեշտ վավերապայմանները,
 • նախատեսվող օդային հաղորդակցության իրականացման օրվանից առնվազն 15 աշխատանքային օր առաջ հայտ ներկայացնել՝ համաձայն կայքէջում տեղադրված հայտի էլեկտրոնային ձևաթղթի պայմաններին,
 • հաստատել հայտատուի էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ,
 • հաստատված հայտի ֆայլը մուտքագրել կայքէջի դիմումները ներկայացնելու էլեկտրոնային համակարգ,
 • հայտին կից վերբեռնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը,


Հայտին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

 • Օդանավ շահագործողի վկայականը՝ կից հավելվածներով կամ հատուկ դրույթներով,

 • օտարերկրյա օդանավ շահագործողի ավիացիոն անվտանգության ծրագիրը,

 • հայտում նշված օդային հաղորդակցության իրականացման համար նախատեսված օդանավի թռիչքային պիտանիության, պետական գրանցման և աղմուկի վկայականները,

 • oդային հաղորդակցության իրականացման համար նախատեսված, ուղևորների, ուղեբեռների, բեռների և երրորդ անձանց հանդեպ պատասխանատվության ապահովագրության և (կամ) վերաապահովագրության վկայականները (սերտիֆիկատները),

 • այլ տեղեկություններ, որոնք, ըստ օտարերկրյա օդանավ շահագործողի, վերաբերելի են և կարող են նպաստել օդային ուղու շահագործման թույլտվություն ստանալու գործընթացին:

 

Դիմումի մուտքագրված լինելու փաստը հավաստվում է հետադարձ ծանուցմամբ, որը պարունակում է 12-նիշանոց ծածկագիր, որը մուտքագրելով համակարգ, հնարավոր է հետևել դիմումի ընթացքին։ 

Անհրաժեշտության դեպքում՝ Լիազորված մարմինը կարող է դիմել օտարերկրյա օդանավ շահագործողի գրանցման պետության ավիացիոն իշխանություններին՝ ներկայացված փաստաթղթերի վավերականությունը պարզելու և այլ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար:

Սույն փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո իրականացվում է հայտի ուսումնաիրություն, պատասխանատու ստորաբաժանումների եզրակացության տրամադրում հայտի և կից փաստաթղթերի վերաբերյալ:

Դրական եզրակացությունների պարագայում տրամադրվում է համապատասխան օտարերկրյա օդանավ շահագործողների կողմից ՀՀ տարածք, տարածքի ներսում և տարածքից դուրս կանոնավոր առևտրային օդային հաղորդակցությունների իրականացման թույլտվություն։

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
09։00-18։00
Հեռախոսահամար`
(374 10) 28-07-22
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
9:00-18:00
Հեռախոսահամար`
(374 10) 28-07-22
You can access the same service through these available methods.

Be aware that using different methods might take more time or cost more money.

Service provided by
ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր