BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Family and children

Ստանալ ծննդյան վկայական

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ծնված յուրաքանչյուր անձի ծնունդ ենթակա է գրանցման, ինչի համար ժամկետային սահմանափակում չկա։

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիներ
Filiing duration
30 րոպե
Service cost
Անվճար
Processing duration
1 օր

Երեխայի ծնունդը գրանցելու համար անհրաժեշտ է դիմել քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն (ՔԿԱԳ, տարածված է նաև ռուսերեն տերմինը՝ ЗАГС)։ Դիմումը հնարավոր է ներկայացնել սպասարկման կենտրոնների կամ բժշկական հաստատությունների միջոցով։

Ծնունդի պետական գրանցման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

  • ծնունդի մասին բժշկական փաստաթղթի քաղվածքը, որը կտրամադրի բժիշկը,

  • եթե երեխայի ծնողները ամուսնության մեջ են, ապա ծնողների ամուսնության պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթը կամ ամուսնության ակտային գրանցման տվյալները,

  • եթե երեխայի ծնողների ամուսնությունը հաստատող փաստաթուղթը տրված է այլ երկրում, անհրաժեշտ է ներկայացնել փաստաթղթի հայերեն թարգմանությունը՝  լիցենազավորված թարգմանչի կողմից,

  • երեխայի ծնողի մահվան դեպքում՝ մահվան պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթը կամ մահվան ակտային գրանցման տվյալները,

  • երեխայի ծնողների ամուսնալուծության դեպքում՝ ամուսնալուծությունը հավաստող փաստաթուղթը կամ ամուսնալուծության ակտային գրանցման տվյալները,

  • բժշկական հաստատությունից դուրս և առանց բժշկական օգնության տեղի ունեցած ծննդի դեպքում`  ԴՆԹ-ի որոշումը և երեխայի տարիքն ու սեռը հաստատող փաստաթուղթը, որը տրամադրվում է բժշկական կազմակերպության կամ երեխայի բնակության վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի կողմից,

  • սուրոգատ (փոխնակ) մոր օգնությամբ ծննդաբերության դեպքում՝ փոխնակ մոր հետ կնքված պայմանագիրը և երեխայի, նրա կենսաբանական մոր և փոխնակ մոր ԴՆԹ-ի որոշումը:

  • երեխայի ծնողների անձը հաստատող փաստաթղթերը,

  • եթե փաստաթղթերի բնօրինակներն այլ լեզվով են, պետք է ներկայացնել նաև դրանց հայերեն թարգմանությունը՝ վավերացված արտոնագրված թարգմանչի կողմից։


Ուշադրություն

Եթե երեխայի ծնողներն ունեն ամուսնության վկայական, ծնունդի պետական գրանցման փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել հայրը, իսկ եթե չունեն, մոր ներկայությունը ՔԿԱԳ-ում պարտադիր է:

Ծննդյան վկայականը ուղարկվում է դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Ցանկության դեպքում այն հնարավոր է ձեռք բերել նաև թղթային տարբերակով։

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր