BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Support program
Education

Ստանալ ուսանողական կրթաթոշակ

Ծրագրի շրջանակում պետական կրթաթոշակ է տրամադրվում ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կամ կազմակերպություններում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններով առկա ուսուցմամբ սովորողներին։

To access the service in person, please make a visit to office.
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիներ

Ովքե՞ր կարող են դիմել

Ուսանողական կրթաթոշակ կարող են ստանալ ՀՀ բուհերում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններով առկա ուսուցմամբ այն ուսանողները, որոնք.

 • ունեն բարձր առաջադիմություն, 
 • ունեն 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամություն,
 • մնացել են առանց ծնողական խնամքի (մինչև 23 տարեկան)։ 

Կրթաթոշակի չափը

 • Բարձր առաջադիմությամբ ուսանողների ուսանողական կրթաթոշակի չափը 70,000-77,000 դրամ է՝ կախված նախորդ տարվա միջին որակական գնահատականից,
 • 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների կրթաթոշակը 50,000 դրամ է,
 • առանց ծնողական խնամքի մնացած ուսանողների կրթաթոշակը 75,000 դրամ է:


Դիմելու պայմանները

Ուսանողական կրթաթոշակի ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմում ներկայացնել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն յորաքանչյուր տարվա օգոստոսի 15-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը։

Պահանջվող փաստաթղթերը

Ուսանողական կրթաթոշակի դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • դիմում,
 • սոցիալական խմբերի սովորողների դեպքում՝ սոցիալական կարգավիճակը հավաստող տեղեկանք,
 • հաշմանդամության կարգը հաստատող բժշկական տեղեկանք,
 • բարձր առաջադիմությունը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Հղում օրենսդրությանը

 • ՀՀ կառավարության՝ 2023 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1430-Ն որոշում։
 • ՀՀ կառավարության՝ 2024 թվականի փետրվարի 1-ի N 150-Ն որոշում։

Իրավական ակտերը հնարավոր է տեսնել arlis.am-ում։

Օգտակար հղումներ

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի ծրագրերի իրականացման վարչության ուսանողների աջակցության բաժին, հեռախոսահամար՝ (374 10) 21-01-40 (ներքին՝ 110)։

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Թեժ գիծ՝
(+374 10) 59-96-00

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Տեղեկատու հեռախոսահամար՝
(+374 10) 52-73-43

Service provided by
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր