BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Support program
Agriculture and environment

Դիմել տավարաբուծության զարգացման աջակցության ծրագրին

Ծրագրի նպատակը ՀՀ-ում տավարաբուծությամբ զբաղվող տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով, մասնավորապես՝ վարկերի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման միջոցով հնարավորություն ընձեռել ձեռք բերել բարձր մթերատու տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանիներ (ԽԵԿ)։  

This service is only available offline, we are working on an online version

Ծրագրի մասին

 

Ծրագրի նպատակը ՀՀ-ում տավարաբուծությամբ զբաղվող տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով, մասնավորապես՝ վարկերի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման միջոցով հնարավորություն ընձեռել ձեռք բերել բարձր մթերատու տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանիներ (ԽԵԿ)։  

 

Վարկը տրամադրվում է հետևյալ պայմաններով՝

 

 • Վարկի տոկոսադրույքը՝
  ՀՀ-ում աճեցված տոհմային ԽԵԿ ձեռք բերելու համար 2% տոկոսադրույքով,
  ներկրված ԽԵԿ ձեռք բերելու համար՝ 3% տոկոսադրույքով,
  սահմանամերձ համայնքների տնտեսավարողներին կամ գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնող կոոպերատիվներին՝ 0%,
 • մարման ժամկետը՝ մինչև 5 տարի,
 • մայր գումարի արտոնյալ ժամկետ՝ առավելագույնը 12 ամիս։

 

Մեկ շահառուի վարկի առավելագույն չափ է սահմանվել 300 մլն դրամը։

 

Դիմելու կարգ

 

Ծրագրից օգտվելու համար անհարժեշտ է՝

 

 • դիմել ծրագրին միացած ֆինանսական կառույցներիններկայացնել Տոհմային ԽԵԿ ձեռք բերելու վերաբերյալ դիմում-հայտ՝ նշելով դրանց քանակը, ձեռք բերման վայր(եր)ը (հասցե), ներմուծման դեպքում՝ ներկրման ժամկետները,
 • միաժամանակ անհրաժեշտ է Էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնել ձեռք բերման ենթակա խոշոր եղջերավոր կենդանիների տոհմային վկայականները և քարտերը։

 

Ֆինանասական կառույցի վարկունակության պահանջները բավարարելու դեպքում վարկի գումարը անկանխիկ եղանակով, փուլ առ փուլ կամ միանվագ եղանակով փոխանցվում է շահառուին։

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

Տոհմային ԽԵԿ ձեռք բերելուց (ներկրելուց) հետո ֆինանսական կառույցին ներկայացնել՝

 

 • ձեռքբերման պայմանագրի պատճենը,
 • ձեռք բերված կենդանիների տոհմային հավաստագրերը (վկայականը, քարտը),
 • կենդանիների դիմաց վճարման անդորագրերը, հաշիվ ապրանքագրերը,
 • փոխադրող ընկերության հետ պայմանագրի պատճենը (առկայության դեպքում),
 • կենդանիների առողջական վիճակը հավաստող անասնաբուժական վկայականը (ներկրման դեպքում արտահանվող երկրում տրված ձևը ևս),
 • համայնքում կենդանիների հաշվառման տեղեկանքը,
 • բանկային հաշվեհամարը։

 

Տոհմային ԽԵԿ ձեռք բերելուց (ներկրելուց) հետո Էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնել՝

 • ձեռքբերման պայմանագրի պատճենը,
 • ձեռք բերված կենդանիների տոհմային հավաստագրերը (վկայականը, քարտը),
 • համայնքում կենդանիների հաշվառման տեղեկանքը։
 

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

 

Էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ ԷՆ Գյուղատնտեսական խորհրդատվության և նորարարությունների վարչություն՝ (+374) 11 523 411, (+374) 11 597 254, (+374) 11 297 428,  (+374) 11 529 231,

ՀՀ ԷՆ Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչություն (հեռ՝ (+37411) 529 333, (+37411) 597 129:

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Հեռախոս՝

+(374 11) 597 206

Service provided by
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր