BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Driving and transport

Ստանալ քաղվածք շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցամատյանից

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցամատյանից քաղվածքները տրամադրվում են ՀՀ կառավարության և ՀՀ արդարադատության նախարարի համապատասխան կարգով և որոշումներով:

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիներ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
Service cost
3,000 ՀՀ դրամ
Processing duration
Նույն աշխատանքային օրը

Անձի պահանջով տեղեկությունները տրամադրվում են թղթային կրիչի վրա՝ ՀՀ նախարարության շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման գործակալության կողմից հաստատված քաղվածքի ձևով՝ ՀՀ կառավարության սահմանած չափով վճար վճարելու պայմանով (3000 ՀՀ դրամ):

ՀՀ արդարադատության նախարարության շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցամատյանից քաղվածք ստանալու համար անհրաժեշտ է՝

  • Ներկայացնել ապահովված առարկայի մասին տեղեկությունները՝ դիմումում լրացնելու միջոցով, 
  • դիմումին կցել վճարման անդորրագրի բնօրինակը, իսկ էլեկտրոնային համակարգով վճարելու դեպքում՝ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված անդորրագիրը կամ անդորրագրի 20-նիշանոց ծածկագիրը,
  • փաստաթղթերն անմիջականորեն ներկայացնել գործակալություն կամ հանձնել ՀՀ կառավարության լիազորած օպերատորին,


Քաղվածքի համար դիմելիս անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝

  • Դիմում, որտեղ նշվում է դիմողի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, ամսաթիվը, 
  • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:


Վճարման համար անհրաժեշտ է նշել՝

  • Նպատակը

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցամատյանից քաղվածքի տրամադրման համար։

  • Վճարման եղանակը

Անկանխիկ

  • Վճարման չափը

3000 ՀՀ դրամ

  • ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը

900013194049

Քաղվածքը տրամադրվում է գործակալության կողմից կամ օպերատորի միջոցով դիմումը լիազոր մարմին մուտքագրվելու օրը, եթե այն չի մուտքագրվել աշխատանքային օրվա ավարտին: 

Օպերատորի միջոցով տրամադրված քաղվածքի օրինակը հաստատվում է օպերատորի կնիքով և համարվում է գործակալության կողմից օպերատորին էլեկտրոնային կրիչի վրա փոխանցված քաղվածքի բնօրինակ:

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր