BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

Լիցենզիայի կրկնօրինակի տրամադրում

Համաձայն «Լիցենզավորման մասին» օրենքի լիցենզիաների կրկնօրինակի տրամադրման ծառայության մատուցումը գործընթաց է, որի վերջնական արդյունքում լիազորված պետական մարմնի կողմից տրվում է լիցենզիայի կրկնօրինակ՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով զբաղվելու իրավունքը հաստատող պաշտոնական թույլտվությունը հավաստող փաստաթղթի կրկնօրինակ: Լիցենզիայի կրկնօրինակի վրա պետք է լինի լիցենզավորող մարմնի լիազորված անձի ստորագրությունը և այդ մարմնի պետական զինանշանի պատկերով կնիքի դրոշմը, վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:
This service is only available offline, we are working on an online version
Filiing duration
10-15 րոպե
Service cost
Սահմանված դրույքաչափի կրկնակի չափով (տարեկան տուրք)
Processing duration
Մինչև 3 աշխատանքային օր

Դիմելու եղանակը՝

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզիայի կրկնօրինակ ստանալու համար անհրաժեշտ է Նախարարություն ներկայացնել լիցենզիայի կրկնօրինակ ստանալու համար հայտ կամ դիմում և դրան կից փաստաթղթեր:

Դիմելու համար իրավասու անձը՝

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված սուբյեկտները:

Վճարման եղանակը՝

Անկանխիկ՝
• Բանկային փոխանցման միջոցով,
Նպատակ դաշտում նշելով՝
Լիցենզիայի կրկնօրինակի տրամադրում 
Վճարման չափը՝

Տարեկան պետական տուրքի չափերը. 
Լիցենզիայի տվյալ տեսակը տալու համար սահմանված դրույքաչափի կրկնակի չափով, բայց ոչ ավելի բազային տուրքի 24-ապատիկից։

Անհրաժեշտ է վճարումն իրականացնել ՀՀ պետական բյուջեի հաշվեհամարին՝
  • Աուդիտորական ծառայությունների իրականացում – 900005016689
  • Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցում – 900005169058
  • Խաղատան գործունեության կազմակերպում կամ Շահումով խաղերի կազմակերպում
    1. Ծաղկաձոր քաղաքում - 900005061149
    2. Սևան քաղաքում - 900005061156
    3. Ջերմուկ քաղաքում - 900005061164
    4. Մեղրի քաղաքում- 900005061172
    5. Այլ վայրում` - 900005061180
    6․ Ինտերնետ շահումով խաղերի գործունեության կազմակերպում - 900005162616
    7․ Վիճակախաղերի գործունեության կազմակերպում - 900005162137

Ծառայությունը ստանալու հիմքերը՝

Հայտը կամ դիմումը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո լիցենզավորող մարմինը իրականացնում է անհրաժեշտ գործողություններ` ուսումնասիրում և գնահատում է ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության պահանջներին, որի հիման վրա հայտատուին տրվում է լիցենզիայի կրկնօրինակ:

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը՝

Լիցենզիայի կրկնօրինակի ստանալու հայտը կամ դիմումը մերժվում է, եթե՝
1. Չի վճարվել պետական տուրքը
2. Ներկայացվել է ոչ պատշաճ հայտ կամ դիմում
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
10:00-18:00
Հեռախոսահամար`
0-8000-2020,
(374 10) 58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
9:00-18:00
Հեռախոսահամար`
(374 11) 80-03-68
Service provided by
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր