BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Support program
Agriculture and environment

Դիմել ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագրին

Ծրագրի հիմնական նպատակն է նպաստել հանրապետությունում ջերմատնային տնտե­սությունների մակերեսի, արտադրության և արտահանման ծավալների ավելացմանը, արտադրանքի մրցունակության մակարդակի բարձրացմանը, գյուղատնտեսությունում տնտեսա­վա­րող­ների եկամուտների ավելացմանը՝ պետական աջակցությամբ տնտեսավարողներին մատչելի վարկային ռեսուրսներ տրամադրելու միջոցով։

This service is only available offline, we are working on an online version

Ծրագրի մասին

 

Ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ նպաստել հանրապետությունում ջերմատնային տնտե­սությունների մակերեսի, արտադրության և արտահանման ծավալների ավելացմանը, արտադրանքի մրցունակության մակարդակի բարձրացմանը, գյուղատնտեսությունում տնտեսա­վա­րող­ների եկամուտների ավելացմանը՝ պետական աջակցությամբ տնտեսավարողներին մատչելի վարկային ռեսուրսներ տրամադրելու միջոցով։

 

Ծրագիրը կիրականացվի 2023-2026 թվականներին և կընդգրկի ՀՀ բոլոր մարզերը։

 

 Ծրագրի շրջանակում առաջարկվող պայմանները.

 

 • յուրաքանչյուր շահառուի ջերմատան կառուցման համար տրամադրել վարկ՝ առավելագույնը 3.0  մլրդ դրամի չափով (որը համապատասխանում է շուրջ 4 հա մակերեսով ջերմատան կառուցմանը), հիմնվող ջերմատան առավելագույն մակերեսի սահմանափակում չի նախատեսվում․
 •  յուրաքանչյուր շահառուի կողմից կառուցվող յուրաքանչյուր մեկ ամբողջական ջերմատան մակերեսը պետք է կազմի 1 հա և ավելի․
 • տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքը  կսուբսիդավորվի 10  տոկոսային կետով
 • վարկի մարման առավելագույն ժամկետը՝ 8 տարի է․ 
 • շահառուի դիմումով ֆինանսական կառույցը կարող է սահմանել վարկի մայր գումարի և     տոկոսադրույքի համար արտոնյալ ժամկետ՝ առավելագույնը 12 ամիս
 • շահառուի և ֆինանսական կառույցի փոխադարձ համաձայնությամբ ֆինանսական կառույցը կարող է սահմանել վարկի մայր գումարի և տոկոսադրույքի վճարման համար դադարի շրջաններ` տարեկան մինչև 3 ամիս ժամկետով
 •  ջերմատան կառուցման համար սահմանված առավելագույն ժամկետը 15 տարի է։
 

Դիմելու կարգ

 

Ծրագրի շահառու դառնալու համար անհրաժեշտ է մինչև ջերմատան կառուցման աշխատանքների սկսելը դիմել ծրագրին մասնակից ֆինանսական կառույցներին  վարկ ստանալու նպատակով։ Ֆինանսական կառույցի վարկունակության պահանջները բավարարելու դեպքում վարկի ստացման համար շահառուից պահանջվում է ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը։

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

 • Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
 • անշարժ գույքի սեփականության կամ հողամասի կառուցապատման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը, որում ամրագրված է, որ հողամասի նպատակային նշանակությունը արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների, իսկ գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների է։ Հողամասը կառուցապատման իրավունքով տրամադրված լինելու դեպքում ներկայացվում է նաև հողամասի կառուցապատման իրավունքի պայմանագիրը։ Ընդ որում, հողամասի կառուցապատման իրավունքի ժամկետը պետք է կազմի վարկային պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից հաշված՝ առնվազն 10 տարի։ Անշարժ գույքի նկատմամբ համասեփականատերերի առկայության դեպքում ներկայացվում է նաև նոտարական կարգով վավերացված անշարժ գույքի սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) համաձայնությունը՝ ջերմատան կառուցման համար,
 •  ծրագրի պահանջներին համապատասխանող ջերմատան նախագիծը,
 •  նախագիծը թողարկող պատասխանատուի երաշխավորագիրը` ծրագրի պահանջներին նախագծի համապատասխանության վերաբերյալ,
 •  համաձայնագիր՝ ծրագրի շրջանակում շահառուի մասին տեղեկությունները  նախարարությանը կամ այլ պետական մարմնին  փոխանցելու մասին։
 

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

 

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ Կառավարության 27 հուլիսի 2023 թվականի N 1284-Լ որոշում

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության Գյուղատնտեսական խորհրդատվության եւ նորարարությունների վարչություն՝ (+374) 11 523 411, (+374) 11 597 254, (+374) 11 297 428,  (+374) 11 529 231,

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչություն` (+374) 11 530 333,

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության  Բուսաբուծության վարչություն՝ (+374) 11 597 120 հեռախոսահամարով։

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Հեռախոս՝

+(374 11) 597 206

Service provided by
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր