BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

Քաղաքացիական և ծառայողական զենքի արտադրության լիցենզիա ստանալու հայտ

You will be directed to the "YesEm" national identification portal.
Who can apply?
Իրավաբանական անձինք
Filiing duration
10 - 15 րոպե
Processing duration
23 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020, +(374) 10-58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` + 374 10 54-69-14, + 374 10 54-69-12
Service provided by
ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր