BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

Օդային երթևեկության կազմակերպում, աերոնավիգացիոն կապ և դիտարկում, աերոնավիգացիայի օդերևութաբանական ապահովում, աերոնավիգացիոն տեղեկատվության ծառայություն իրականացնող կազմակերպություններին թույլտվության տրամադրում

Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում օդային երթևեկության կազմակերպում, աերոնավիգացիոն կապ և դիտարկում, աերոնավիգացիոն տեղեկատվության ծառայություն իրականացնում է սույն կարգով թույլտվություն (այսուհետ` թույլտվություն) ստացած կազմակերպությունը: Օդային տարածքի առանձին մասերում նշված սպասարկումը կարող են իրականացնել թույլտվություն ստացած այլ կազմակերպություններ: Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում և դրա առանձին մասերում աերոնավիգացիայի օդերևութաբանական ապահովում իրականացվում է նշված գործունեությունն իրականացնելու համար թույլտվություն ստացած կազմակերպությունների կամ դրանց ստորաբաժանումների կողմից:
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձինք
Service cost
Անվճար
Processing duration
1 ամիս

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Հայտին կից ներկայացվում են`
1) կազմակերպության պետական գրանցման համարը.
2) կազմակերպության կառուցվածքը, գործունեության միջնաժամկետ ռազմավարական ծրագիրը և մոտակա տարվա ծրագիրը.
3) տեղեկատվություն աշխատողների թվի ու նրանց մասնագիտական պատրաստվածության մասին.
4) կազմակերպությունում թռիչքների անվտանգության ապահովման ընթացակարգերը.
5) ավիացիոն անվտանգության ապահովման ընթացակարգերը.
6) ըստ գործառույթների տեսակների` կազմակերպության ներքին կանոնակարգերը, ինչպես նաև դրանցում փոփոխությունների կատարման, աշխատողների տեղեկացվածության ապահովման ընթացակարգերը.
7) որակի կառավարման համակարգի կիրառումն ապահովող ընթացակարգերը և որակի կառավարման համակարգի սերտիֆիկատի (սերտիֆիկատների) պատճենները: Սույն ենթակետի պահանջները կարգի օդային երթևեկության կազմակերպման և աերոնավիգացիոն կապի և դիտարկման գործառույթների նկատմամբ կիրառվում են կարգն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 տարվա ընթացքում.
8) կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների ամբողջականության կամ անընդհատության վրա հնարավոր ներազդեցություն ունեցող իրավիճակներում գործունեության վթարային պլանը.
9) ըստ գործառույթների տեսակների` սույն կարգի դրույթներով սահմանված փաստաթղթեր ու տեղեկատվություն:
10) Աերոնավիգացիայի օդերևութաբանական ապահովումն իրականացնող կազմակերպությունը ներկայացնում է նաև ՀՀ օդերևութաբանության ոլորտի պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված նշանակումն օդերևութաբանական ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ:

Ծառայությունը ստանալու հիմքերը

1.Կազմակերպությանը թույլտվություն տալու գործընթացն իրականացվում է գլխավոր վարչության պետի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի (այսուհետ` խումբ) կողմից 30-օրյա ժամկետում` կազմակերպության մասնագիտական և տեխնիկական պատրաստականության տեսական ու գործնական ուսումնասիրությունների միջոցով:
2. Ուսումնասիրությունների արդյունքները և կազմակերպությանը թույլտվություն տալու վերաբերյալ եզրակացությունը խմբի կողմից` արձանագրության ձևով ներկայացվում են Կոմիտեի նախագահին:
3. Եթե ուսումնասիրությունների արդյունքում խմբի կողմից արձանագրվում է, որ կազմակերպությունը համապատասխանում է ներկայացված փաստաթղթերով սահմանված չափանիշներին և ստանդարտներին, ապա գլխավոր Կոմիտեի նախագահի համապատասխան հրամանով կազմակերպությանը տրվում է թույլտվություն

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

Եթե ուսումնասիրությունների արդյունքում խմբի կողմից արձանագրվում են անհամապատասխանություններ սահմանված չափանիշներին և ստանդարտներին, ապա Կոմիտեն սահմանում է մեկամսյա ժամկետ` դրանց վերացման նպատակով:

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
09։00-18։00
Հեռախոսահամար`
(+374 10) 28-07-22
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
9:00-18:00
Հեռախոսահամար`
(+374 10) 28-07-22
Service provided by
ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր