BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

ՀՀ օդանավ շահագործողների կողմից դեպի ՀՀ և ՀՀ-ից դուրս չարտերային չվերթների իրականացման թույլտվությունների տրամադրում

ՀՀ օդանավ շահագործողների կողմից դեպի ՀՀ և ՀՀ-ից դուրս չարտերային չվերթների իրականացման թույլտվությունների տրամադրում
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձինք
Service cost
Անվճար
Processing duration
15 աշխատանքային օր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Հայտին կից ներկայացվում է՝
1) օդանավ շահագործողի վկայականի պատճենը.
2) օդանավի, ուղևորների, ուղեբեռի և երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվության ապահովագրության վկայականները (սերտիֆիկատները).
3) նախատեսվող երկու և ավելի ոչ կանոնավոր օդային փոխադրումների ծրագիրը.
4) ուղևորների, ուղեբեռի, բեռի և փոստի օդային փոխադրումների իրականացման կանոնները.
5) այլ տեղեկություններ, որոնք, ըստ օդանավ շահագործողի, վերաբերելի են և կարող են նպաստել օդային ուղու շահագործման թույլտվություն ստանալու գործընթացին:

Ծառայությունը ստանալու հիմքերը


Իրականացվում է հայտի ուսումնաիրություն, պատասխանատու ստորաբաժանումների եզրակացության տրամադրում հայտի և կից փաստաթղթերի վերաբերյալ:
Դրական եզրակացությունների պարագայում տրամադրվում է համապատասխան ՀՀ օդանավ շահագործողների կողմից  Հայաստանի Հանրապետության տարածք, տարածքի ներսում և տարածքից դուրս կանոնավոր և  երկու և ավելի ոչ կանոնավոր առևտրային օդային հաղորդակցությունների իրականացման թույլտվություն։

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

Եթե հայտի ուսումնասիրության ընթացքում պարզվում է, որ հայտը կամ դրան կից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները չեն համապատասխանում ՀՀ կառավարության 06.08.2015թ.N 1006-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված պահանջներին, կամ թերի են, ապա Լիազորված մարմինը հայտը մուտքագրվելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին տեղեկացնում է Օդանավ շահագործողին՝ առաջարկելով 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել (բացակայող) փաստաթղթերը:
Թերությունները չվերացնելու դեպքում հայտի ընդունումը մերժվում է, որի մասին հայտատուն տեղեկանում է իր համար սահմանված 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ավարտից հետո 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
09։00-18։00
Հեռախոսահամար`
(374 10) 28-07-22
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
9:00-18:00
Հեռախոսահամար`
(374 10) 28-07-22
Service provided by
ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր