BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Finance and tax

Դիմել ակցիզային դրոշմանիշերի և դրոշմապիտակների տրամադրման համար

Ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները տրամադրվում են էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված հայտի և հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ նախկինում ստացված ակցիզային դրոշմանիշերի և դրոշմապիտակների օգտագործման մասին հաշվետվության հիման վրա։

Դրոշմանիշերն ու դրոշմապիտակները ստանալ կարող է հայտը ներկայացրած կազմակերպության լիազորած ֆիզիկական անձը, անհատ ձեռնարկատերը կամ նրա կողմից լիազորված անձը։ 

You will be taken to the service provider’s website, it will open in a new tab.

Ակցիզային դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների տրամադրման կամ հաշվետվության հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ՝ 

  • թվային ստորագրություն,
  • նույնականացման քարտ, 
  • նույնականացման քարտ կարդացող սարք։

Հայտը ներկայացնելու համար պետք է՝ 

  • այցելել taxservice.am կայք, որը տանում է հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ,
  • գրանցվել կամ մուտք գործել անձնական էջ, 
  • ընտրել «Հաշվետվություններ» բաժինը, որտեղից էլ՝ թիվ 247 «Հայտ և օգտագործման մասին հաշվետվություն՝ «Տեղական» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշների և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման», կամ թիվ 248 «Հայտ և օգտագործման մասին հաշվետվություն՝ «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշների և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման»՝ ըստ անհրաժեշտության,
  • լրացնել պահանջվող տվյալները, որից հետո հաշվետվությունը կհայտնվի «Հիշել ժամանակավորապես» բաժնում (այդտեղ դեռ հնարավոր է այն խմբագրել),
  • ավարտելուց հետո սեղմել «Գրանցել» կոճակը, և հաշվետվությունը կհայտնվի «Լրացված  հաշվետվություններ» բաժնում,
  • այնուհետև ներբեռնել լրացված հաշվետվությունը, ստորագրել թվային ստորագրությամբ, նորից բեռնել և հանձնել։   

 

Դրոշմանիշերը կամ դրոշմապիտակները կտրամադրվեն հայտը ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

08000 1008

+ (374) 60 844 444

 

Service provided by
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր