BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Support program
Education

Դիմել նախադպրոցական կրթության ապահովման ծրագրին

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սոցիալական որոշ խմբերում ընդգրկված ընտանիքների 1.5-5 տարեկան երեխաների համար նախադպրոցական կրթության ապահովվում՝ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

This service is only available offline, we are working on an online version

Ծրագրի մասին

 

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սոցիալական որոշ խմբերում ընդգրկված ընտանիքների երեխաների համար նախադպրոցական կրթությունն ապահովվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Մասնավորապես՝ ծրագրում ընդգրկված են կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները, ինչպես նաև ընտանեկան նպաստ ստացողների համակարգում հաշվառված ընտանիքների երեխաները։

 

Ովքե՞ր կարող են դիմել

 

Ծրագրի շահառու կարող են դառնալ՝

  • կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ընտանիքները,
  • ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքները։

Ծանոթագրություն։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ծրագրի շահառու կդառնան նաև զինծառայողների ընտանիքները։ 

 

Դիմելու կարգ

 

Դիմել նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն:

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

Ներկայացնել փաստաթղթեր, որոնք փաստում են երեխայի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքը, ընտանիքի նպաստի համակարգում հաշվառված լինելու հանգամանքը։

 

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

 

ՀՀ Կառավարության 15 հուլիսի 2021 թվականի N 1169-Ն որոշում

ՀՀ ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչություն, հեռ՝  +374 010 599 619,
ՀՀ ԿԳՄՍՆ Թեժ գիծ՝ (+374 10) 59-96-00, տեղեկատու հեռախոս՝ (+374 10) 52-73-43։

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Թեժ գիծ՝

(374 10) 59-96-00

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Տեղեկատու հեռախոս՝

(374 10) 52-73-43

Service provided by
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր