BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Citizenship, identity & residency

Անցնել մշտական հյուպատոսական հաշվառում

ՀՀ-ից մեկնող կամ ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող քաղաքացիները կարող են հյուպատոսական հաշվառում անցնելու միջոցով իրենց անձնական տվյալները կամավոր կերպով հայտնել ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը: Հյուպատոսական հաշվառումն իրականացվում է ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու, քաղաքացիական պարտականությունները հեշտացնելու և բնակչության պետական ռեգիստրում մշտական բնակության միայն մեկ վայրի հասցեով հաշվառելու նպատակով։

You will be taken to the service provider’s website, it will open in a new tab.
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիներ
Filiing duration
15 րոպե
Service cost
Անվճար
Processing duration
3-7 աշխատանքային օր

Հյուպատոսական հաշվառում կարող են անցնել ՀՀ բոլոր քաղաքացիները՝ անկախ տարիքից։ Մինչև 16 տարեկան քաղաքացիների դեպքում դիմումը պետք է ներկայացնի երեխայի ծնողը, որդեգրողը, խնամակալը կամ հոգաբարձուն, իսկ անգործունակ քաղաքացիների դեպքում՝ անձի խնամակալը (այս դեպքում անձը հաշվառվում է խնամակալի հյուպատոսական հաշվառման հասցեով)։


Մշտական (183 օրից ավելի ժամկետով)
հյուպատոսական հաշվառում անցնելու դեպքում ՀՀ քաղաքացին բնակչության պետական ռեգիստրում ավտոմատ կերպով հանվում է Հայաստանի Հանրապետությունում իր հաշվառման հասցեից և հաշվառվում է օտարերկրյա պետությունում իր մշտական բնակության հասցեով։ Օտարերկրյա պետության բնակության հասցեով հաշվառված լինելը որևէ կերպ չի ազդում անձի սեփականության իրավունքի վրա։


Առցանց դիմելու համար անհրաժեշտ է՝ 

  • նույնականացումից հետո «Դիմորդի էջ»-ում լրացնել պահանջվող տվյալները (անունն ու ազգանունն անհրաժեշտ է լրացնել հայատառ, ինչպես գրված է անձնագրում) և սեղմել «Հաջորդ էջ» կոճակը,
  • բացվող էջի «Հայտատու» բաժնում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը,
  • բացվող էջի «Հասցե» բաժնում լրացնել ՀՀ-ում հաշվառման տվյալները,
  • բացվող էջի մյուս «Հասցե» բաժնում մուտքագրել տարերկրյա պետությունում բնակության հասցեն,
  • բացվող էջի «Կից նյութեր» բաժնում ավելացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճենները, և ավարտել դիմումի գրանցումը։

Մշտական հյուպատոսական հաշվառում անցնելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • դիմում,
  • ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսապատճենը,
  • մինչև 16 տարեկան անձանց դեպքում՝ ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի լուսապատճենը,
  • զինապարտների դեպքում (18-55 տարեկան տղամարդիկ) կցագրման վկայականի կամ զինգրքույկի լուսապատճենը կամ զինվորական հաշվառումը հավաստող տեղեկանքի լուսապատճենը,
  • օտարերկրյա պետությունում օրինական հիմքով բնակվելու փաստաթղթի լուսապատճենը (անձնագիր, կացության քարտ)։


Ներկայացված անձնական տվյալների (երկիր, քաղաք, էլ-փոստ, հեռախոս) միջոցով նախարարությունը արտակարգ իրավիճակում կապվում է քաղաքացիների հետ, կարևոր տեղեկություններ հաղորդում, ինչպես նաև տրամարդում անվտանգության վերաբերյալ խորհրդատվություն։

Ուշադրություն
Հյուպատոսական հաշվառման կանգնելու ժամանակ ներկայացվող տվյալները պաշտպանված են օրենքով և կարող են օգտագործվել միայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով։

 

Վճարման չափը

Հյուպատոսական հաշվառումն իրականացվում է անվճար։

 

Տրամադրման ժամկետը

Մշտական հյուպատոսական հաշվառումն իրականացվում է 3-7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

 

Հղում օրենսդրությանը

«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենք

2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1000-Ն ՀՀ կառավարության որոշում

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020,
+(374) 10 585980,
Viber:+(374) 41 585980
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +(374) 60 620000,
WhatsApp, Viber: +(374) 55 620111
This service can also be utilized through other available methods.

Using different methods might take more time or cost more money.

Service provided by
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր