BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Culture and sport

Դիմել հուշարձանների տեղափոխման և փոփոխման համար

ՀՀ-ում հուշարձանի տեղափոխումն ու փոփոխումը իրականացվում է եզրակացության հիման վրա՝ հաշվի առնելով գիտամեթոդական խորհրդի դրական կարծիքը: 

To access the service in person, please make a visit to office.
Who can apply?
Իրավաբանական, ֆիզիկական անձը, անհատ ձեռնարկատերը
Filiing duration
15 րոպե
Service cost
Սահմանված չէ
Processing duration
Մինչև 19 աշխատանքային օր

Հուշարձանների փոփոխման և տեղափոխման համար անհրաժեշտ է․

  • ներկայացնել դիմում
  • դիմում նշել հուշարձանի փոփոխման կամ տեղափոխման նպատակը կամ՝ նախատեսվող աշխատանքների անհրաժեշտությունը, բնույթը և ծավալը։

Դիմումին կից ներկայացվում են`

  • հուշարձանի սեփականատիրոջ գրավոր համաձայնությունը,
  • հուշարձանի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը,
  • հուշարձանի տեխնիկական վիճակի մասին ակտը, հուշարձանի փոփոխման առաջադրանքի նախագիծը, էսքիզային առաջարկի նախագիծը և բացատրագիրը։

Հանրապետական նշանակություն ունեցող հուշարձանների փոփոխումը կատարվում է ՀՀ կառավարության իսկ տեղական նշանակություն ունեցող հուշարձանների փոփոխումը` պետական կառավարման տարածքային մարմինների թույլտվությամբ։

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Թեժ գիծ՝
(+374 10) 59-96-00

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Տեղեկատու հեռախոսահամար՝
(+374 10) 52-73-43

Service provided by
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր