BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Trade & industry

Թանկարժեք մետաղների համար տարբերանիշերի պատվիրում, տրամադրում և հաշվառում

Տնտեսվարող սուբյեկտի դիմումի հիման վրա պատվիրվում է տարբերանիշ՝ պահպանելով օրենսդրությամբ սահմանված տարբերանիշերի ձևի, չափի և ուրվագծի սահմանային չափերը, պարտադիր գրանցվում և հաշվառվում Գանձարանում:
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր
Filiing duration
10-15 րոպե
Service cost
Անվճար
Processing duration
Սահմնված չէ

Դիմելու եղանակը՝

Տարբերանիշի պատվիրելու վերաբերյալ դիմումն անհրաժեշտ է ներկայացնել է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը՝

1. Պատվիրատուի դիմում.
2. Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման, հարգադրոշմման գործունեության իրականացման վերաբերյալ ծանուցում

Ծառայությունը ստանալու հիմքերը՝

Տարբերանիշ պատվիրվում է եթե՝
• տնտեսվարող սուբյեկտը համարվում է թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշմման գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ ծանուցված:
• առկա է տարբերանիշ պատվիրելու վերաբերյալ դիմում:

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը՝

Տարբերանիշի պատվիրումը մերժվում է եթե՝
· տնտեսվարող սուբյեկտը չի համարվում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշմման գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ ծանուցված:
· դիմողի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված.
· ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին:

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
10:00-18:00
Հեռախոսահամար`
0-8000-2020,
(374 10) 58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
9:00-18:00
Հեռախոսահամար`
(374 11) 80-03-68
Service provided by
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր