BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Trade & industry

Հիմնադրամների փոփոխություններով պայմանավորված պետական գրանցման ծառայության մատուցում

Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխությունների մասին գրառում
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձինք
Filiing duration
10 - 15 րոպե
Service cost
5,000 ՀՀ դրամ
Processing duration
15 օրվա ընթացքում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Հիմնադրամը փոփոխությամբ պայմանավորված  պետական գրանցման համար իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր է ներկայացնում`
 
 կանոնադրության փոփոխության դեպքում՝
1. դիմում.
2. կանոնադրության փոփոխությունները, լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը. եթե փոփոխությունները վերաբերում է հիմնադրամի նպատակներին և (կամ) շահառուների խմբերին, ապա ներկայացվում է նաև դատարանի որոշումը
3. կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը).
4. պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ:
 
գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության դեպքում՝
1. դիմում
2. իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները) պետական գրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին.
3. գործադիր մարմնի նոր ղեկավարի մասին տեղեկություններ՝ անունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին տեղեկանքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բնակության, հաշվառման վայրի հասցեն.
4. պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ:

Ժամկետներ

Հիմնադրամի փոփոխությամբ պայմանավորված պետական գրանցումը իրականացվում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց և նույն օրը փաստաթղթերի ընդունման մատյանում գրառում կատարելուց հետո՝ ոչ ուշ, քան 15 օրվա ընթացքում: Պետական գրանցումը կարող է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 02.06.2011-թ-ի թիվ 860-Ն որոշմամբ սահմանված ժամկետներում՝ նուն որոշմամբ սահմանված վճարովի ծառայության համար սահմանված համապատասխան վճարը վճարելու դեպքում:

Վճարման չափը

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ
 
· Նպատակը
Հիմնադրամի փոփոխությամբ պայմանավորված պետական գրանցման համար
 
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
 
· Վճարման չափը
5,000 ՀՀ դրամ
 
 
· ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը
900005160727
 
 
ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
 
· Նպատակը
Մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կամ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հիմնադրամի փոփոխությամբ պայմանավորված պետական գրանցման կամ գրանցման գրավոր մերժման (նշելով մերժման հիմքերը) վճարովի ծառայության մատուցման համար
 
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
 
· Վճարման չափը համապատասխանաբար՝
60,000 ՀՀ դրամ, 40,000 ՀՀ դրամ, 30,000 ՀՀ դրամ
 
· ՀՀ արդարադատության նախարարության արտաբյուջեի հաշվի համարը
900013194049 
 
Հիմնադրամի պետական գրանցման ժամանակ 2-ից ավելի կանոնադրություն ներկայացնելու դեպքում յուրաքանչյուր թղթային եղանակով ներկայացված կանոնադրությունների ուսումնասիրության և հաստատման վճարովի ծառայության մատուցման համար
 
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
 
· Վճարման չափը ՝
2,000 ՀՀ դրամ
 
· ՀՀ արդարադատության նախարարության արտաբյուջեի հաշվի համարը
900013194049 

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

Հիմնադրամի փոփոխությունների պետական գրանցման մերժման հիմքերն են՝
1) իրավաբանական անձի փոփոխությունների` օրենքով կամ կանոնադրությամբ սահմանված կարգի խախտումը.
2)«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված փաստաթղթերը չներկայացնելը կամ ներկայացված փաստաթղթերի անհամապատասխանությունն օրենքին կամ իրավաբանական անձի ներկայացրած այլ փաստաթղթերին
3) առկա է իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումն արգելող կամ սահմանափակող` դատարանի համապատասխան որոշում կամ վճիռ:

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`
0-8000-2020,
(+374 10) 58-59-80

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր